„Głos Pracy”

„Głos Pracy”
Loading the player ...
Tytuł pełny: „Głos Pracy”. Piwrwszy numer „Głosu Pracy”
Data wydania: 1951-02-21
Czas trwania: 01:17
Kategorie tematyczne: media
opis filmu
O filmie

Dziennikarze pochyleni nad wydrukowaną gazetą. Linotypistka w drukarni. Zecer przy pracy. Przygotowanie maszyny drukarskiej. Pierwsze odbitki schodzące z taśmy. Drukarze składają gazetę.

Numer tematu: 5
Obiekt: Centralna Rada Związków Zawodowych
Zdarzenie: ukazanie się pierwszego numeru „Głosu Pracy”
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:13Napis: „Głos Pracy”, w tle redaktorzy oglądają gazetę.
00:00:09:12Pracownice podczas pracy przy linotypach.
00:00:14:20Pracownicy podczas pracy w drukarni.
00:00:27:18Przygotowywanie matrycy.
00:00:49:01Maszyna rotacyjna w ruchu.
00:00:56:13Drukowanie gazety.
00:01:02:06Pracownik drukarni wyjmuje świeżo wydrukowaną gazetę i czyta ją.
00:01:08:03Pracownicy czytają gazetę.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Warszawie ukazał się pierwszy numer nowego wielkiego dziennika. „Głos Pracy”, organ Centralnej Rady Związków Zawodowych. Jesteśmy w drukarni. Ostatnie godziny przed wypuszczeniem w świat pierwszego numeru nowego pisma. Wszystko gotowe. Maszyna rotacyjna rusza. Pierwsze codzienne pismo związkowe rozpoczyna pracę w służbie mas pracujących. W oparciu o szeroką sieć korespondentów robotniczych „Głos Pracy” będzie walczył z biurokracją, szkodnictwem, będzie upowszechniał nowe metody pracy, będzie mobilizował do walki o wykonanie wielkich zadań planu sześcioletniego.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę