Robotnicy chińscy w Leningradzie

Robotnicy chińscy w Leningradzie
Loading the player ...
Tytuł pełny: Robotnicy chińscy w Leningradzie
Data wydania: 1950-06-28
Czas trwania: 01:23
Kategorie tematyczne: wydarzenia światowe
opis filmu
O filmie

Widok pomnika Lenina. Chińczycy zwiedzający Leningrad. Chińczycy w fabryce. Spotkania z robotnikami radzieckimi. Znaczek z podobizną Mao Tse-tunga.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 7
Obiekt: Fabryka Obuwia „Skorochod” w Leningradzie
Zdarzenie: delegacja pracowników chińskich w Leningradzie
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Leningrad
Wymiana zagraniczna: Magyar Film, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:21Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:07:01Napis: „Robotnicy chińscy w Leningradzie”, w tle miasto Leningrad.
00:00:09:12Delegacja chińska przy pomniku Lenina.
00:00:34:08Delegacja chińska wchodzi do autokaru.
00:00:42:08Do hali fabrycznej z pracującymi wchodzi delegacja chińska.
00:00:54:15Przedstawicielka delegacji chińskiej przypina znaczek Mao Tse-tunga przodownicy pracy.
00:01:10:10Delegacja chińska wita się z laureatką Nagrody Stalinowskiej.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Do Leningradu przybyła delegacja działaczy chińskich związków zawodowych. Wizyta w mieście Lenina to wielkie przeżycie dla ludzi, którzy wszystkie swe siły poświęcili sprawie rewolucji. Dla robotników chińskich ludzie radzieccy byli zawsze wzorem i przykładem, toteż goście ze wzruszeniem oczekiwali spotkania z towarzyszami leningradzkimi.
W fabryce „Skorochod” delegację chińską gościła znana przodownica Pelagia Zalutina. Włókniarka chińska Kuei Lai podarowała towarzyszce z Leningradu znaczek z podobizną Mao Tse-tunga. Laureatka Nagrody Stalinowskiej, znana nowatorka Olga Musztukowa, serdecznie przywitała delegację Ludowych Chin.
Rośnie przyjaźń ludzi pracy krajów, które łączy walka o pokój i socjalizm.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę