Wezwanie Józefa Szulca

Wezwanie Józefa Szulca
Loading the player ...
Tytuł pełny: Wezwanie Józefa Szulca. 100% wykorzystanie maszyn górniczych
Data wydania: 1950-06-28
Czas trwania: 01:54
Kategorie tematyczne: gospodarka
opis filmu
O filmie

Górnik Józef Szulc, brygadzista kopalni im. Józefa Stalina (KWK „Sosnowiec”). Górnicy przy maszynach w kopalni. Górnicy podczas kursu w Instytucie Węglowym. Instruktorzy objaśniają działanie maszyn.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 3
Osoba: Jerzy Próchnik (ślusarz z kopalni „Szombierki”), Józef Szulc (górnik kopalni im. Józefa Stalina), Paweł Wodniok (sztygar maszynowy z kopalni „Siemianowice”)
Zdarzenie: górnik Józef Szulc wzywa górników do współzawodnictwa
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Katowice
Wymiana zagraniczna: Magyar Film, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:08Napis: „Wezwanie Józefa Szulca”, w tle górnicy pracujący w kopalni.
00:00:06:21Górnik Józef Szulc w rozmowie z innym górnikiem.
00:00:15:18Górnicy podczas pracy w kopalni.
00:00:23:14Transporter zgrzebłowy podczas pracy.
00:00:29:15Górnicy obserwują pracę transportera.
00:00:53:06Górnicy na kursie z obsługi maszyn.
00:01:34:16Górnik Jerzy Próchnik uczy się działania wrębiarki.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Józef Szulc, brygadzista kopalni im. Józefa Stalina, wezwał górników do nowej formy współzawodnictwa pracy. „Przez pełne wykorzystanie wszystkich urządzeń mechanicznych możemy dać tysiące dodatkowych ton węgla i przyśpieszyć wykonanie planu sześcioletniego” – oświadczył Józef Szulc.
Nowa metoda obsługi transportera zgrzebłowego, oparta na dokładnej znajomości mechanizmu, pozwala na zwiększenie wydobycia, równocześnie zaś oszczędza na jednej zmianie pracę pięciu ludzi. Inicjatywa Szulca jest związana z coraz większą mechanizacją naszego przemysłu węglowego i wymaga od górników dokładnej znajomości maszyn.
Katowicki Instytut Węglowy uruchomił 10-tygodniowy kurs dozoru maszynowego dla sztygarów, mechaników i ślusarzy kopalnianych. Pod kierownictwem doświadczonych instruktorów słuchacze zaznajamiają się z budową i działaniem ładowarek różnej konstrukcji. Jerzy Próchnik, ślusarz z kopalni „Szombierki” uczy się racjonalnego stosowania wrębiarki typu DSS 20. Wskazówek udziela mu Paweł Wodniok, sztygar maszynowy z kopali „Siemianowice”. Maszyny węglowe zwiastują prawdziwą rewolucję w dziedzinie metod wydobycia węgla.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę