Pogrzeb generała Waszkiewicza

Pogrzeb generała Waszkiewicza
Loading the player ...
Tytuł pełny: Pogrzeb generała Waszkiewicza w Parku Ujazdowskim w Warszawie
Data wydania: 1945-06-21
Kategorie tematyczne: historia, wojsko
opis filmu
O filmie

Pogrzeb generała Waszkiewicza w parku Ujazdowskim w Warszawie.

Numer tematu: 5
Osoba: Michał Rola-Żymierski (naczelny dowódca Wojska Polskiego), Bolesław Bierut (prezydent Rzeczpospolitej Polskiej)
Zdarzenie: pogrzeb generała Waszkiewicza
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:02W parku Ujazdowskim wśród szpaleru wojska, wojskowi radzieccy i polscy niosą ordery i trumnę ze zwłokami generała Waszkiewicza.
00:00:11:09Żołnierze radzieccy stoją na baczność.
00:00:13:14Oficerowie polscy i radzieccy niosą trumnę.
00:00:18:00W orszaku pogrzebowym, prezydent Bolesław Bierut, marszałek Rola-Żymierski w otoczeniu Wojska Polskiego i radzieckiego.
00:00:27:19Maszerujące wojsko.
00:00:31:18Premier Osóbka-Morawski, prezydent Bierut, marszałek Rola-Żymierski i generałowie.
00:00:33:01Oficerowie trzymający poduszki z orderami zmarłego.
00:00:34:21Składanie wieńców.
00:00:38:14Grób generała Waszkiewicza.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Pogrzeb generała Waszkiewicza, dowódcy 5 Dywizji Piechoty. W przededniu ostatecznego zwycięstwa straciło Wojsko Polskie jednego z tych dowódców, których bohaterstwo i wiedza prowadziły naszego żołnierza od szerokich stepów rosyjskich aż do murów niemieckiej stolicy. Bohaterskiego generała pochowano w parku Ujazdowskim w Warszawie.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę