Świadczenia rzeczowe

Świadczenia rzeczowe
Loading the player ...
Tytuł pełny: Świadczenia rzeczowe. Odznaczenia rolników w Wolsztynie
Data wydania: 1946-02-28
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie, gospodarka
opis filmu
O filmie

Akcja zbioru świadczeń rzeczowych. Odznaczanie rolników w Wolsztynie.

Numer tematu: 4
Osoba: Józef Miśkiewicz (sołtys), Longin Wojciechowski (wójt gminy Nowosolna)
Zdarzenie: świadczenia rzeczowe, odznaczanie rolników w Wolsztynie
Czas akcji: 1946-02
Miejsce akcji: Wolsztyn, Nowosolna
Wymiana zagraniczna: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Actualités Françaises, Unio News
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:04Napis na budynku: "PUNKT ZSYPU ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH". Chłopi podjeżdżają do punktu zsypu.
00:00:02:21Chłop zdejmuje worek zboża i niesie do magazynu.
00:00:06:19Mężczyzna podnosi worek ze zbożem.
00:00:08:19Ważenie zboża w worku.
00:00:16:01Wysypywanie zboża na stos.
00:00:17:18Mężczyźni zsypują zboże w magazynie.
00:00:21:12Uśmiechnięty gospodarz.
00:00:22:22Wieś Nowosolna, widoki - dwa ujęcia.
00:00:28:16Wójt przed ZARZĄDEM GMINNYM w NOWOSOLNEJ.
00:00:32:10Podsołtys zapala papierosa.
00:00:37:06Uroczystości w Wolsztynie, zgromadzona ludność koło trybuny.
00:00:41:13Transparent z napisem: "GMINA WOLSZTYN, MAJĄTEK CHORZEMIN, 100% ŚWIADCZEŃ-RZECZOWYCH [!]".
00:00:43:18Kolejny transparent, napis: "Gromada Terespol. Gmina Rakoniewice. Świadczenia rzeczowe: zboża - 108%, ziemniaki - 133%".
00:00:45:12Transparent z napisem: "Dla Ojczyzny. Gromada Rakoniewice". Pod transparentem siedzą trzej chłopi.
00:00:46:16Dyplomy - zbliżenie.
00:00:47:21Wręczanie dyplomów - dwa ujęcia.
00:00:55:07Gromada dzieci, widoczny napis: "Dziękujemy wsi za chleb".
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Akcja świadczeń rzeczowych jest dzisiaj jednym z pierwszych zadań gospodarczych w państwie. Wieś musi wyżywić miasto, aby w zamian otrzymać od miasta to wszystko, co jest jej potrzebne dla pomyślnego rozwoju. Wieś Nowosolna, która pierwsza w powiecie łódzkim wywiązała się w 100% z obowiązku świadczeń. Wójt gminy, obywatel Wojciechowski Longin i podsołtys, obywatel Józef Miśkiewicz - organizatorzy akcji w Nowosolnej. W Wolsztynie odbyło się uroczyste wręczenie gminom powiatu dyplomów za terminowe wypełnienie świadczeń. Powiat wolsztyński osiągnął 105,7% wymiaru, dając dowód wysokiego uświadomienia społecznego wielkopolskiego chłopa. Za ten wysiłek miasto zapłaci chłopom produktami swojej pracy.

zwiń zakładkę
komentarz
komentarz redakcyjny

Świadczenia rzeczowe - administracyjno-prawny przymus dostarczania państwu produktów, zwłaszcza rolnych, niekiedy za opłatą, na ogół niższą od cen rynkowych. Zwlekanie z dostarczaniem owych świadczeń (złośliwe uchylanie się od dostaw), a także opieszałość w ich ściąganiu (niedopełnianie obowiązku ściągania świadczeń rzeczowych) były karane na mocy art. 21 małego kodek­su karnego. Rodzaje i ilości produktów podle­gających dostawom obowiązkowym określano w ustawach i dekretach. Ograniczenie i zniesienie dostaw obowiązkowych zapowiedziano w styczniu 1957 roku (po przełomie "paź­dziernikowym"), jednak zniesiono je dopiero od 1 stycznia 1972 roku (po przełomie "grudniowym").


komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy ośmiu autorów komentarzy kronik.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę