W mazurskich lasach

W mazurskich lasach
Loading the player ...
Tytuł pełny: W mazurskich lasach. Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie
Data wydania: 1970-06-19
Data realizacji zdjęć: 1970-05-18
Kategorie tematyczne: natura
opis filmu
O filmie

Stado koni na łące. Krowy. Badanie pasz w laboratorium. Hodowla bobrów. „Dojenie” bobra.

Opracowanie dźwiękowe: Ryszard Sulewski
Numer tematu: 3
Obiekt: Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Czas akcji: 1970
Miejsce akcji: Popielno
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: „W MAZURSKICH LASACH”. W tle stado koni i mężczyzna wśród nich.
00:00:03:12Stado koni na łące.
00:00:09:19Brykające po pastwisku cielątko.
00:00:18:01Krowy różnych ras.
00:00:37:17Koszenie trawy kosą. Grabienie skoszonej trawy.
00:00:45:22Pracownicy laboratorium w trakcie badania pasz.
00:00:53:18Pracownik Zakładu z małym bobrem w ręce.
00:00:58:16Dorosły bóbr.
00:01:09:03Pobieranie próbek mleka od bobrzycy.
00:01:16:01Mały bóbr pływający w wodzie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Popielnie działa od 15 lat Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Akademii Nauk. Hasają tam koniki polskie - tarpany i dzielny potomek byczka Fernando. Krowy te pochodzą z najsławniejszych francuskich, angielskich i duńskich rodów. Krowią arystokrację sprowadzono na Mazury, by zbadać, ile mleka dadzą karmione naszą trawą. Okazały się i w tych warunkach rekordzistkami. Zwyczajna kosa i drewniane grabie używane są w Popielnie też dla celów eksperymentalnych. Laboratorium potrzebuje świeżych próbek paszy do analizy. Nauka jest największym sojusznikiem rolnictwa. Bobry rozmnażają się w Popielnie lepiej niż na wolności. Ta oto bobrzyca wystąpi za chwilę w pierwszej sfilmowanej scenie dojenia bobra – dla celów naukowych oczywiście.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę