Powódź

Powódź
Loading the player ...
Tytuł pełny: Powódź. Powódź w Niemczech
Data wydania: 1954-08-25
Kategorie tematyczne: wydarzenia
opis filmu
O filmie

Powódź. Zalane domy i ulice. Akcja ratownicza. Żołnierze radzieccy pomagają powodzianom.

Opracowanie dźwiękowe: Alicja Krawczyk
Numer tematu: 9
Czas akcji: 1954
Miejsce akcji: NRD, NRF
Wymiana zagraniczna: materiał zagraniczny
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:00Plansza: „ze świata”.
00:00:07:04Napis: „Powódź”. W tle zalane wodą miasteczko.
00:00:09:23Podtopione budynki mieszkalne.
00:00:17:15Znak drogowy pod wodą. Ulica zalanego miasta.
00:00:25:18Uszkodzony most nad rzeką.
00:00:34:15Podtopione drogowskazy. Podtopione zabudowania.
00:00:42:15Ludzie na łodzi. Ewakuacja ludności.
00:00:50:18Woźnica jadący wozem po wodzie.
00:00:57:18Ekipy ratownicze budujące zapory przed wodą.
00:01:06:07Żołnierze radzieccy pomagający powodzianom.
00:01:30:14Tama z worków z piaskiem. Ratownicy i żołnierze pomagający powodzianom.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Europę Środkową nawiedziła tego roku nienotowana od dziesiątków lat żywiołowa klęska powodzi. Wystąpiły z brzegów wielkie rzeki, wśród nich Dunaj i jego dopływy. Ciężko dotknięte powodzią zostały południowe rejony Niemiec Zachodnich.
Tysiące hektarów pokryła woda w NRD. Tysiące rodzin straciły dach nad głową i cały dobytek. Trzeba było ewakuować wiele miast, miasteczek i wsi.
Rząd NRD zmobilizował do walki z katastrofą wszystkie siły. Dzień i noc brygady ochotnicze pracowały nad budową tam. W najcięższych chwilach z nieocenioną pomocą pospieszyły wojska radzieckie. W rejonie Riesa interwencja radzieckich oddziałów na łodziach pontonowych uratowała życie setkom powodzian i zapobiegła rozszerzeniu się katastrofy na nowe obszary. Obok wydatnej pomocy rządu NRD, rozwinęła się ogromna akcja pomocy społecznej dla rodzin dotkniętych klęską powodzi.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę