similar to: Delegacja Śląskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych u ministra pracy