similar to: Sucha zaprawa polskiej dru��yny narciarskiej