similar to: W czynie pa��dziernikowym. M-20 Warszawa