Dziesięciotysięczny Star

Dziesięciotysięczny Star
Loading the player ...
Full title: Dziesięciotysięczny Star
Release Date: 1953-04-01
Duration: 01:36
Subject Categories: gospodarka, transport
overview
About the film

Robotnicy idą do Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Robotnicy podczas pracy w hali produkcyjnej. Robotnicy zebrani na uroczystości z okazji wykonania 10-tysięcznego samochodu. Samochód Star 20 wyjeżdża z fabryki.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: S. Kalinowski
Director of Photography: Wiktor Janik
Subject Number: 5
Event: wyprodukowano 10-tysięcznego Stara 20
Time: 1953
Place: Starachowice
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:13Napis: "10.000-ny »STAR«". W tle robotnicy idący do pracy.
00:00:09:18Brama wejściowa z napisem: "Zakłady Starachowickie".
00:00:13:13Pracownicy w czasie pracy na hali produkcyjnej.
00:00:46:19Montaż samochodów ciężarowych typu Star 20.
00:01:00:07Pracownicy podczas uroczystości z okazji wyprodukowania 10-tysięcznego samochodu.
00:01:14:21Udekorowany samochód wyjeżdża z fabryki.
hide tab
reader text

Zakłady Starachowickie. 25 marca załoga przystąpiła do stałego, długookresowego współzawodnictwa socjalistycznego o pełne wykonanie planów 1953 roku, o ich rytmiczną, codzienną realizację. Współzawodnictwo to rosło od dołu. Zaczęło się od konkretnych zobowiązań poszczególnych robotników, aż poprzez brygady i wydziały objęło całą fabrykę. Dobrze pamiętają tu robotnicy z jakim wysiłkiem uruchomiona została fabryka po wyzwoleniu, ile trudu kosztowało rozpoczęcie produkcji narzędzi, a potem produkcji samochodów ciężarowych, po raz pierwszy w historii Polski. Na Kongres Zjednoczeniowy Partii w grudniu '48 roku pojechało pięć pierwszych Starów. Teraz mamy 10-tysięczny. Do 1 maja Starachowice zobowiązały się wyprodukować 50 samochodów ponad plan. Wykonają na pewno!

hide tab