similar to: Naród polski głosuje za rozwojem i szczęściem ojczyzny