similar to: Prof. Kuczy��ski przyjaciel racjonalizator��w