Racjonalizator Iwan Kartaszow

Racjonalizator Iwan Kartaszow
Loading the player ...
Full title: Racjonalizator Iwan Kartaszow
Release Date: 1951-01-10
Duration: 01:11
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Iwan Kartaszow przy maszynie. Kartaszow wyjaśnia kolegom działanie wynalazku. Detale obrabiarki. Racjonalizator przemawia na tle portretu Stalina.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 9
Person: Iwan Kartaszow (racjonalizator)
Event: racjonalizator Iwan Kartaszow demonstruje swój wynalazek
Time: 1951
Place: Leningrad
Foreign Exchange: RFN, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:03Napis: „Racjonalizator Iwan Kartaszow Z.S.R.R.”, w tle hala fabryczna.
00:00:03:16Ślusarz Kartaszow przy obrabiarce.
00:00:24:02Kartaszow objaśnia słuchaczom swój wynalazek.
00:00:30:13Obrabiarka podczas pracy.
00:00:46:18Kartaszow pokazuje obrobiony materiał.
00:00:51:16Kartaszow przemawia do przodowników pracy, tłumacząc działanie swojego wynalazku.
00:01:04:17Plansza końcowa: „Produkcja: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH”.
hide tab
reader text

Okręg leningradzki słynie z Zakładów Przemysłu Precyzyjnego. Ślusarz zakładów „Ekonomajzer” Iwan Kartaszow jest wybitnym racjonalizatorem. Ostatnio wprowadził znaczne uproszczenia do elektronowego sterowania obrabiarką i zmontował pomysłową tablicę rozdzielczą. Zamiast 24 guzików i wyłączników tylko 8. Sterowanie ogromnie uproszczone. Poza tym Kartaszow zastosował przy obrabiarce specjalny ekran, na którym ukazuje się profil obrabianej części powiększony dwudziestokrotnie. Dzięki temu wynalazkowi nawet mało wykwalifikowany robotnik może obrabiać najbardziej precyzyjne części. W Ministerstwie Budowy Maszyn Kartaszow zaznajamia ze swym wynalazkiem przodowników pracy, inżynierów, uczonych. Jego udoskonalenia będą zastosowane w wielu zakładach.

hide tab