similar to: Wyb��r delegat��w z Radomska na Kongres Zjednoczeniowy