Na drodze ku jedności

Na drodze ku jedności
Loading the player ...
Full title: Na drodze ku jedności. Konferencja PPR i PPS
Release Date: 1948-04-14
Duration: 01:22
overview
About the film

Sala, w której odbywa się posiedzenie. Prezydium. Przemawia J.Cyrankiewicz. Przemawia W.Gomułka. Publiczność.

Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 1
Person: Józef Cyrankiewicz (Premier RP), Hilary Minc (minister przemysłu i handlu), Władysław Gomułka (I-szy sekretarz PPR)
Event: konferencja PPR i PPS
Time: 1948
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Sequence description
00:00:00:04Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 16/48".
00:00:20:00Napis: "Na drodze ku JEDNOŚCI". Członkowie prezydium siedzą na tle udekorowanej ściany, na której widnieje napis: "NIECH ŻYJE JEDNOLITY FRONT KLASY ROBOTNICZEJ".
00:00:25:01Sala, w której odbywa się posiedzenie. Przemawia J.Cyrankiewicz.
00:00:33:06J.Cyrankiewicz. Zbliżenie.
00:00:38:13Członkowie prezydium. Widoczni min. W.Gomułka i H.Minc.
00:00:52:07Przemawia W.Gomułka.
00:01:00:06Zebrani w sali ludzie.
00:01:06:20Przemawia W.Gomułka.
00:01:15:04Sala, w której odbywa się posiedzenie.
hide tab
reader text

W Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Centralnych Komitetów PPS i PPR. Sekretarz generalny PPS Józef Cyrankiewicz, w referacie o przygotowaniach do święta majowego oświadczył: "Najbardziej istotną treścią tegorocznej manifestacji pierwszomajowej jest wzniesione przez masy członków obu partii hasło marszu do zjednoczenia PPS i PPR w jedną nową partię klasy robotniczej. Będzie to manifestacja całego narodu pod hasłem walki o pokój i postęp". Sekretarz Generalny PPR Władysław Gomułka Wiesław, w przemówieniu poświęconym budowie wspólnego gmachu centralnych władz partyjnych powiedział: "Zjednoczona partia stanowić będzie dom dla wszystkich, którzy znajdą się w jej szeregach. Dlatego też nic lepiej nie może symbolizować wspólnego wkładu w dzieło budowy zjednoczonej partii jak wspólne zbudowanie nowego gmachu dla jej centralnych władz. Przyszła partia poprowadzi masy pracujące do nowych zwycięstw i do lepszego jutra".

hide tab