similar to: Przeciw faszystowskiej ustawie Plevena