Przeciw knowaniom rewizjonistów

Przeciw knowaniom rewizjonistów
Loading the player ...
Full title: Przeciw knowaniom rewizjonistów. Ogólnopolska manifestacja duchowieństwa
Release Date: 1951-12-19
Duration: 01:55
Subject Categories: wydarzenia
overview
About the film

Prezydium zjazdu, na ścianie dekoracja z napisem: „Pokój, całość ojczyzny, odprawa rewizjonistom dewizą naszej manifestacji”. Przemówienie Geralda Göttinga. Przemówienie członka rady centralnej CDU Heinza Friedla. Przemówienie księdza Eugeniusza Dąbrowskiego.

Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Jerzy Pyrkosz
Subject Number: 2
Person: Eugeniusz Dąbrowski (ksiądz), Heinz Friede (członek Rady Centralnej CDU), Gerald Götting (sekretarz generalny Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej)
Event: zjazd księży i katolików polskich i niemieckich
Time: 1951
Place: Wrocław
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:00Napis: „Przeciw knowaniom rewizjonistów”, w tle rzeka Odra.
00:00:07:02Nabożeństwo w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
00:00:18:12Prezydium zjazdu, na ścianie dekoracja z napisem: „Pokój, całość ojczyzny, odprawa rewizjonistom dewizą naszej manifestacji”.
00:00:30:10Uczestnicy zjazdu zebrani w sali obrad.
00:00:43:13Przemawia Gerald Götting.
00:00:58:07Przemawia Heinz Friede.
00:01:19:04Przemawia ksiądz Eugeniusz Dąbrowski.
00:01:46:01Uczestnicy zjazdu biją brawo.
hide tab
reader text

1700 księży i działaczy katolickich, przybyłych ze wszystkich zakątków kraju, zebrało się we Wrocławiu, by zaprotestować przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich i antypolskim zakusom na granicę nad Odrą i Nysą. Obok polskich duchownych i działaczy katolickich zasiedli w prezydium zjazdu przedstawiciele katolickiej ludności NRD. Zjazd wyraził ostry protest przeciwko antypolskiej polityce Adenauera i jego amerykańskich mocodawców. „Granice na Odrze i Nysie są nienaruszalne – powiedział Gerald Götting sekretarz generalny Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. – Chrześcijanie Polski i Niemiec będą wspólnie zwalczać zakusy rewizjonistów”. Heinz Friedel, członek rady centralnej CDU, w gorących słowach napiętnował politykę bońskich neohitlerowców. Główny referat wygłosił profesor Uniwersytetu Warszawskiego ksiądz doktór Dąbrowski. Katolicy polscy z całą stanowczością przeciwstawią się wszelkiej próbie naruszania spokoju polskiej ludności Ziem Odzyskanych. Ostatecznego uregulowania spraw kościelnych na tych terenach żąda cały naród polski. Zjazd jednomyślnie uchwalił Apel do Polaków za granica i List do katolików niemieckich.

hide tab