similar to: Sp����dzielnia mleczarska w Ba��anowicach