similar to: Kongres Jedno��ci - zako��czenie obrad