Francja. Kongres Pokoju

Francja. Kongres Pokoju
Loading the player ...
Full title: Francja. Kongres Pokoju
Release Date: 1949-05-12
overview
About the film

Fragment obrad Kongresu Pokoju. przemówienia. Polscy delegaci. Defilada na paryskim stadionie.

Supervisor: Olga Borzechowa
Subject Number: 7
Person: Stefan Pieńkowski (polski fizyk), Janusz Zarzycki (polski architekt i polityk, generał dywizji Wojska Polskiego)
Time: 1949
Place: Paryż
Foreign Exchange: Actualités Françaises
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:06:07Napis: "FRANCJA". Obrady kongresu.
00:00:19:09Przemówienia.
00:00:37:02Stefan Pieńkowski.
00:00:46:10Janusz Zarzycki.
00:01:11:20Defilada na stadionie.
hide tab
reader text

W kwietniu obradował w Paryżu Światowy Kongres w obronie Pokoju. W wielkiej sali Pleyel zebrało się 2 tysiące delegatów reprezentujących 600 milionów ludzi z całego świata. Przedstawiciele różnych ras i narodowości przemawiali na kongresie wspólnym językiem - były nimi słowa świadczące o woli ludów do czynnej walki o pokój. Zebraliśmy się tutaj nie po to, aby prosić o pokój, lecz aby go narzucić, powiedział przewodniczący Kongresu, profesor Joliot-Curie. Oto delegaci polscy: profesor Pieńskowski, Czesława Kunkowska, Jan Kociuba, Janusz Zarzycki. Przemówienia ich stwierdzają, że Polska Ludowa znajduje się w potężnym obozie pokoju, na którego czele stoi Związek Radziecki. Oddźwięk, jaki obrady wywołały wśród mas ludowych całego świata był groźnym ostrzeżeniem dla podżegaczy wojennych. Na olbrzymim stadionie paryskim [???] setki tysięcy ludzi przedefilowały przed delegatami 60-ciu narodów. Nie chcemy wojny, głosiły transparenty. Obrona pokoju jest sprawą ludów. Ofensywa pokojowa przeciwko tym, którzy chcą bronić pokoju za pomocą bomby atomowej trwa.

hide tab