similar to: Konflikt polsko-litewski. Zakończenie incydentu granicznego