Nawiązanie polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych

Nawiązanie polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych
Loading the player ...
Full title: Nawiązanie polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych
Signature: MF.276
Release Date: 1938-11
Duration: 0:01:06
Subject Categories: polityka, historia
overview
About the film

Pogranicze polsko-litewskie. Wojsko, mieszkańcy, posterunki graniczne.

Subject Number: 3
Time: 1938
Place: Polska, Litwa
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:10Granica polsko-litewska, widok na most graniczny i wioskę po stronie litewskiej z drewnianym kościołem z dwiema wieżami.
00:00:10:18Polscy Strzelcy Konni w marszu.
00:00:13:18Ludność wiejska w strojach ludowych.
00:00:19:03Kawaleria po obu stronach drogi, środkiem jedzie samochód.
00:00:21:12Widok z pola na maszerujący oddział działek przeciwpancernych wz. 36 ciągniętych przez konie, poprzedzony strzelcami konnymi.
00:00:23:16Strzelcy konni.
00:00:27:08Strzelcy konni na błotnistej drodze, proporzec kawalerzystów.
00:00:33:02Kobiety wiejskie w chustach.
00:00:36:03Polski słup graniczny.
00:00:40:01Trzej żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza otwierają bramę na moście granicznym, pomalowaną w biało-czerwone pasy.
00:00:49:02Oficer i dwaj KOP-iści (Korpus Ochrony Pogranicza) podchodzą do dwóch litewskich żołnierzy.
00:00:56:03Litwini w kożuchach oddalają się po zasalutowaniu.
00:01:01:00Pola na terenie Litwy.
00:01:03:22Rzeka graniczna.
hide tab
reader text

Chwila, gdy ludność pogranicza polsko-litewskiego dowiedziała się o przyjęciu przez Litwę propozycji pokojowych rządu polskiego, zastała drogi i trakty ku granicy objęte ruchem wojsk powracających z zarządzonej uprzednio koncentracji. Na tę wieść radosną milcząca i martwa dotąd granica ożywiła się nagle, a ludność wiejska po obu jej stronach wyległa tłumnie ku wiechom i barierom granicznym, obserwując odmarsz wojsk i żywo komentując wydarzenia dziejowe, których była świadkiem. Pograniczne posterunki prowadziły przyjacielską wymianę zdań u szeroko otwartych rogatek granicznych.

hide tab