Pokazowa wieś Polska - Lisków

Pokazowa wieś Polska - Lisków
Loading the player ...
Full title: Pokazowa wieś Polska - Lisków
Signature: MF.274
Release Date: 1937
Duration: 0:01:13
Subject Categories: styl życia, gospodarka
overview
About the film

Wozy i konie. Odświętnie przybrana brama. Premier Sławoj Składkowski i ksiądz Wacław Bliziński. Przecięcie wstęgi. Premier i goście idą na teren wystawy. Koło Gospodyń Ziemianek Okręgu Łódzkiego. Budynek Okręgowej Mleczarskiej Spółdzielni w Liskowie. Dom Spółdzielczy. Wnętrze gmachu. Budynki gospodarskie.

Subject Number: 6
Person: Felicjan Sławoj Składkowski (premier Polski), Wacław Bliziński (ksiądz)
Time: 1937-06-08
Place: Lisków
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:03Plansza tekstowa: "PRACA I KULTURA WSI NA WYSTAWIE W LISKOWIE.
00:00:10:11Stojące wozy i konie przed bramą wjazdową z napisem "Praca i kultura wsi".
00:00:14:06Premier Sławoj Składkowski idzie z gośćmi wzdłuż szpaleru kompani honorowej, wita się z księdzem Blizińskim.
00:00:18:10Premier Sławoj Składkowski w towarzystwie księdza Wacława Blizińskiego i zaproszonych gości przecina wstęgę, otwierając wystawę.
00:00:22:14Premier i goście udają się na teren wystawy.
00:00:37:04Budynek z napisem: Koło Gospodyń Ziemianek Okręgu Łódzkiego.
00:00:42:18Budynek Okręgowej Mleczarskiej Spółdzielni w Liskowie.
00:00:50:08Dom Spółdzielczy.
00:00:56:01Wnętrze nowoczesnego gmachu, stojące łóżka pod oknami.
00:00:59:03Budynki gospodarskie.
hide tab
comment
komentarz eksperta

Jeszcze na początku XX wieku Lisków pod Kaliszem był wsią biedną. Sytuacja zmieniła się diametralnie dzięki długoletniej pracy tamtejszego proboszcza i pioniera spółdzielczości ks. Wacława Blizińskiego. W trudnych warunkach zaborów założył on większość ważnych placówek w Liskowie. Dzięki jego staraniom w latach 30. XX wieku wieś była już zelektryfikowana i skanalizowana, a liczba mieszkańców wzrosła o połowę. Istniało tam także ponad 20 instytucji społecznych, m.in. dom ludowy z salą zebrań dla 100 osób, spółdzielcza mleczarnia i piekarnia, szkoła powszechna oraz ośrodek zdrowia i stacja opieki nad matką i dzieckiem. Nawet warunki życia miały być wzorowe – budowano jedynie solidne domy murowane. Przedwojenni publicyści podkreślali często jedno zdanie: czym Gdynia była dla miast polskich, tym Lisków był dla polskiej wsi. Tak wielki sukces zachęcił włodarzy wsi do zorganizowania w czerwcu 1937 roku specjalnej wystawy obrazującej jej dorobek. Aby ułatwić zwiedzanie uruchomiono nawet specjalne pociągi. (GR)

hide tab