Nad jeziorem Sewan

Nad jeziorem Sewan
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Nad jeziorem Sewan. Na jeziorze Sewan
Release Date: 1953-02-18
Duration: 01:37
overview
About the film

Jezioro Sewan. Budowa hydroelektrowni. Budowa turbogeneratora. Robotnicy podczas budowy hydroelektrowni.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 9
Person: Aleksy Tichaszkin (kierownik montażu turbogeneratora)
Event: budowa hydroelektrowni w Armenii
Time: 1953
Place: Armenia
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:20Napis: "Nad jeziorem Sewan". W tle jezioro Sewan w Armenii.
00:00:16:02Budowa kanału wodnego.
00:01:02:10Budowa hydroelektrowni.
00:01:11:01Aleksy Tichaszkin podczas montażu turbogeneratora.
00:01:18:16Robotnicy podczas budowy elektrowni.
00:01:27:22Plansza końcowa: "Produkcja: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH".
hide tab
reader text

W Armenii na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza rozpościera się malownicze jezioro Sewan. Inżynierowie radzieccy opracowali plan budowy kanału, który skieruje wody jeziora do koryta rzeki Zangi. Bezpłodne pola doliny Araratu otrzymają życiodajną wilgoć. Wielkie hydrowęzły zbudowane na rzece Zangi zapewnią energię elektryczną zakładom przemysłowym i gospodarstwom rolnym Armenii. Na trasie kanału powstają podziemne tunele, akwedukty, rurociągi. Potężna Kaskada Sewańska będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia hydrotechniczne. Zbliża się chwila uruchomienia elektrowni Giumusz, największej na całej trasie. Aleksy Tichaszkin otrzymał Order Lenina za pracę na Wołga-Donie. Dziś kieruje montażem pierwszego turbogeneratora w Giumusz. Kaskada Sewańska należy do największych budowli radzieckiej Armenii.

hide tab