10-lecie ZWM

10-lecie ZWM
Loading the player ...
Full title: 10-lecie ZWM. Składanie wieńców na grobach ZWM. Wymiana legitymacji ZMP. Zobowiązania w fabryce im. Stalina
Release Date: 1953-02-11
Duration: 02:33
Subject Categories: organizacje młodzieżowe
overview
About the film

Warty honorowe przy grobach Hanki Sawickiej i Janka Krasickiego. Składanie wieńców. Wręczanie legitymacji członkom ZMP w Buczkowie. Zobowiązania zetempowców z ZPB im. J. Stalina w Łodzi.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 1-3
Person: Jan Krasicki (polski działacz komunistyczny), Władysław Jabłoński (członek ZMP), Maria Szczęśniak (członkini ZMP), Hanka Sawicka (polska działaczka komunistyczna)
Event: członkowie ZMP podejmują zobowiązania
Time: 1953
Place: Warszawa, Buczkowo, Łódź
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:19Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 7/53".
00:00:17:10Napis: "10-lecie ZWM". W tle delegacje ze sztandarami.
00:00:21:14Warty honorowe przy grobach Hanki Sawickiej i Janka Krasickiego.
00:00:42:12Składanie wieńców na grobach poległych bohaterów.
00:01:03:13Zebrani na uroczystości stoją przy grobach.
00:01:17:11Grupa młodzieży idzie do budynku.
00:01:25:19Zebranie ZMP w Buczkowie.
00:01:31:22Na zebraniu koła zetempowskiego przemawia Władysław Jabłoński.
00:01:38:01Wręczanie legitymacji zetempowskich.
00:01:59:02Hala produkcyjna w ZPB w Łodzi.
00:02:10:12Członkini ZMP Maria Szczęśniak podczas pracy przy krosnach.
hide tab
reader text

W 10. rocznicę powstania Związku Walki Młodych przedstawiciele młodzieży polskiej złożyli wieńce na grobach swoich bohaterów. Zginęli w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, o Polskę robotników i chłopów. Pamięć ich czci młodzież polska codzienną, ofiarną pracą i masowym udziałem w zaciągu pionierskim. Kochać gorąco Polskę, być wiernym Partii, przewodniczce narodu, oto testament, jaki przekazali nam Hanka Sawicka, Janek Krasicki, bohaterowie ZWM. Ten testament realizuje Związek Młodzieży Polskiej, spadkobierca ZWM, wierny pomocnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
W całym kraju trwa akcja wymiany legitymacji zetempowskich. Jesteśmy we wsi Buczkowo pod Łodzią. Tutejsze koło zetempowskie liczy aż 42 członków. Zebranie rozpoczęte. Głos ma kolega Władysław Jabłoński. Moment otrzymania nowej legitymacji jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego zetempowca. "Wzmocnimy pracę agitacyjną, przyczynimy się do szybkiej realizacji zobowiązań naszej gromady wobec państwa" - takie przyrzeczenia składają zetempowcy z Buczkowa.
Nowe zobowiązania produkcyjne podejmuje masowo młodzież zetempowska zatrudniona w przemyśle. Maria Szczęśniak z ZPB im. Józefa Stalina w Łodzi pracowała do niedawna na czterech krosnach. Obecnie przeszła na osiem krosien, wyrabiając 110% normy. Swoim przykładem młodzież zetempowska zagrzewa towarzyszy do ofiarnej walki o zwycięską realizację planów produkcyjnych.

hide tab