Gigant radzieckiej metalurgii

Gigant radzieckiej metalurgii
Loading the player ...
Full title: Gigant radzieckiej metalurgii
Release Date: 1952-04-15
Duration: 01:30
overview
About the film

Zdjęcia archiwalne z uroczystego rozpoczęcia budowy kombinatu. Kombinat metalurgiczny współcześnie. Proces wytopu stali.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 9
Object: Magnitogorski Kombinat Metalurgiczny
Time: 1952
Place: Magnitogorsk
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: „Ze Świata”.
00:00:07:19Napis: „Gigant radzieckiej metalurgii”. Dowożenie materiałów wozami konnymi na teren budowy.
00:00:11:08Zdjęcia archiwalne: Uroczystość rozpoczęcia budowy kombinatu metalurgicznego. Zebrane tłumy.
00:00:16:03Znoszenie materiałów budowlanych po drewnianym podeście. Ludzie obserwujący pracę.
00:00:21:13Robotnicy układają cegły.
00:00:25:01Kombinat metalurgiczny w Magnitogorsku. Wagony towarowe.
00:00:30:12Widok na kombinat metalurgiczny.
00:00:36:06Panorama po hali pieców martenowskich.
00:00:40:16Hutnicy w trakcie pracy.
00:00:45:09A. Szatilin.
00:00:50:18A. Szatilin rozmawia z innym pracownikiem huty.
00:00:53:21Wnętrze hali.
00:01:02:18Mężczyzna zawiaduje ruchem maszyny w hali pieców martenowskich.
00:01:15:08Wyprodukowane metalowe pręty.
00:01:19:14Transport gotowych materiałów metalowych.
hide tab
reader text

To było 20 lat temu. U progu pierwszej stalinowskiej pięciolatki rozpoczęto w stepach uralskich budowę Magnitogorskiego Kombinatu Metalurgicznego. Dziś Magnitogorsk jest jednym z potężnych ośrodków przemysłu radzieckiego. Hala pieców martenowskich. Wiele lat temu, kiedy w Magnitogorsku popłynęła pierwsza stal, Aleksy Szatilin był podręcznym. Dziś jest czołowym wytapiaczem Związku Radzieckiego, laureatem Nagrody Stalinowskiej. Więcej stali dla wielkich budowli komunizmu! Tętni pracą kombinat w Magnitogorsku – kuźnia komunistycznego budownictwa.

hide tab