Stanisław Giera mówi o swoim PGR

Stanisław Giera mówi o swoim PGR
Loading the player ...
Full title: Stanisław Giera mówi o swoim PGR
Release Date: 1952-04-15
Duration: 02:05
Subject Categories: nagrody, gospodarka, wieś
overview
About the film

Prace w polu. Zbiory ziemniaków. Zjazd działaczy PGR. Przybycie prezydenta Bieruta na obrady.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Karol Szczeciński, Witold Jabłoński
Subject Number: 2-3
Person: Stanisław Giera (przewodniczący brygady polowej), Bolesłw Bierut (prezydent), Emilia Sadowska (przodowniczka pracy)
Time: 1952
Place: Warszawa, Mierzejewo
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: „Stanisław Giera mówi o swoim pegeerze”. Wyjazd pracowników PGR na wozie.
00:00:11:16Prace w polu.
00:00:15:18Wozy ciągnięte przez konie.
00:00:28:22Sortowanie zebranych ziemniaków.
00:00:32:05Brygada przy sortowniku ziemniaków.
00:00:43:09Wysadka buraka cukrowego. Brygada PGR podczas pracy.
00:00:47:08St. Giera rozmawia z rolnikami, pokazuje, jak przygotować buraki do sadzenia.
00:00:58:02Zjazd działaczy wiejskich. St. Giera wraz z kolegami wchodzi do budynku Rady Państwa.
00:01:07:08Do sali wchodzi prezydent Bierut. Zebrani klaszczą.
00:01:25:22St. Giera podchodzi do mównicy.
00:01:34:18Przemówienie St. Giery.
00:01:35:05Słucha A. Wolniak.
00:01:37:12Przemawia St. Giera. Nad nim portret Bieruta.
00:01:40:19Oklaski na stojąco.
00:01:45:02Bolesław Bierut przyjmuje podziękowania. A. Wolniak wręcza Bierutowi księgę ze zobowiązaniami.
00:01:54:18Bierut odznacza srebrnym krzyżem zasługi E. Sadowską.
hide tab
reader text

Państwowe Gospodarstwa Rolne całego kraju podjęły czyn produkcyjny dla uczczenia 60-lecia prezydenta Bieruta. Jesteśmy w gospodarstwie nasiennym PGR Mierzejewo województwa poznańskiego. Przygotowania do wiosennej kampanii siewnej w pełnym toku. Maszyny znacznie przyśpieszają sortowanie ziemniaków. Brygada polowa Stanisława Giery starannie przygotowuje wysadki buraka cukrowego, służące do uzyskania nasion selektywnych. Brygadier Giera jest nie tylko przodownikiem pracy, ale prawdziwym mistrzem wysokich urodzajów. Podobnie jak inni przodownicy został Giera zaproszony do Warszawy na krajowy zjazd aktywu PGR. Na obrady przybył prezydent Bolesław Bierut. Ludzie nowej, socjalistycznej wsi witają pierwszego obywatela Rzeczypospolitej, przewodniczącego Komitetu Centralnego PZPR. Głos zabierze nasz znajomy Stanisław Giera: „Towarzysze, chcę wam opowiedzieć, jak walcząc o wysokie plony, wypełniamy z honorem zobowiązania podjęte dla uczczenia 60-lecia naszego prezydenta”. Księgi składane prezydentowi zawierają podpisy robotników biorących udział w czynie produkcyjnym. Prezydent Bierut udekorował złotymi i srebrnymi Krzyżami Zasługi wybitnych przodowników pracy, aktywistów PGR.

hide tab