Człowiek za burtą!

Człowiek za burtą!
Loading the player ...
Full title: Człowiek za burtą! Szkolenie młodych kadr na statku „Dar Pomorza”
Release Date: 1951-10-31
Duration: 02:34
Subject Categories: nauka i oświata
overview
About the film

Ćwiczenia marynarzy na żaglowcu „Dar Pomorza”. Marynarze podczas zajęć na statku. Morze Bałtyckie.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Bogusław Lambach
Subject Number: 6
Object: żaglowiec „Dar Pomorza”
Event: ćwiczenia marynarzy na „Darze Pomorza”
Time: 1951
Place: Bałtyk
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), RFN
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:01Napis: „Człowiek za burtą!”, w tle statek żaglowy „Dar Pomorza” na morzu.
00:00:20:07Ćwiczenia marynarzy na statku „Dar Pomorza”.
00:00:23:00Marynarz wpadający do morza.
00:00:29:13Marynarz alarmujący załogę o wypadku.
00:00:58:05Załoga marynarzy płynie szalupą na pomoc.
00:01:36:10Marynarze podczas zajęć na statku.
00:02:12:01Marynarze rozpinają żagle.
00:02:16:20Morze Bałtyckie.
hide tab
reader text

„Dar Pomorza”, duma naszej marynarki handlowej, jeden z najpiękniejszych żaglowców szkolnych na świecie. Uwaga, obserwujemy ćwiczebne wejście na bocianie gniazdo. Źle! No i oczywiście zły rezultat – zimna i słona kąpiel. Człowiek za burtą! Alarm przebiegł sprawnie. Łódź ratunkowa już wyruszyła. Topielcowi jest trochę zimno. Uwaga, o tak właśnie nie należy wyciągać tonącego. A teraz dopiero pokaz wzorowego wciągania do łodzi. „Dar Pomorza” jest statkiem szkolnym Polskiej Marynarki Handlowej. 150 uczniów polskich szkół morskich zdobywa tu podczas rejsów bezcenne doświadczenie praktyczne. W ciągu pięciu lat po wojnie „Dar Pomorza” wielokrotnie odwiedził porty radzieckie, skandynawskie, brytyjskie i włoskie. A w roku przyszłym „Dar Pomorza” po raz pierwszy w swojej historii odbędzie wielki rejs zimowy na morza południowe.

hide tab