Na granicy czuwa WOP

Na granicy czuwa WOP
Loading the player ...
Full title: Na granicy czuwa WOP. Oficerska szkoła WOP
Duration: 02:11
Subject Categories: nauka, wojsko
overview
About the film

Patrol WOP idący obok słupa granicznego. Ćwiczenia wopistów. Żołnierze podczas wykładów w szkole podchorążych. Uroczysta promocja absolwentów szkoły WOP.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Tadeusz Link
Subject Number: 3
Person: Stanisław Radkiewicz (minister bezpieczeństwa publicznego)
Event: promocja absolwentów szkoły WOP
Time: 1951
Place: Polska
Foreign Exchange: DEFA Augenzeuge, Nowosti Dnia (Now. D.), Incom
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:10Napis: „Na granicy czuwa WOP”, w tle żołnierze patrolujący granicę Polski.
00:00:15:06Żołnierze WOP-u obserwują teren graniczny.
00:00:34:07Żołnierz strzela z rakietnicy, alarmując o przekroczeniu granicy.
00:00:41:06Chorąży Kogut powiadamia telefonicznie strażnicę.
00:00:46:16Patrol z psem wybiega ze strażnicy.
00:00:47:14Żołnierze z psem podczas szukania zbiega.
00:01:02:23Podchorąży Wnuk w przebraniu ochronnym udaje przestępcę.
00:01:12:02Podchorążowie podczas nauki w sali wykładowej.
00:01:26:02Uroczysta promocja na oficerów.
00:01:42:10Minister Radkiewicz promuje na stopnie oficerskie absolwentów szkoły oficerskiej.
00:01:55:11Minister Radkiewicz wręcza aparat fotograficzny prymusowi szkoły Prokuratowi.
00:02:01:16Matka oficera Prokurata gratuluje synowi.
hide tab
reader text

Dzień i noc od sześciu lat, na każdym z trzech i pół tysiąca kilometrów polskiej granicy czuwa Wojsko Ochrony Pogranicza. W walce z bandytą i dywersantem, ze szpiegiem i przemytnikiem wielu z żołnierzy WOP-u oddało życie. Ciężka, ofiarna i odpowiedzialna jest służba wopisty, wiernego strażnika Polski Ludowej. Baczność, ślad zbiega! Alarm! Biały sygnał rakiety alarmuje punkt obserwacyjny. Podchorąży Kogut zawiadamia strażnicę. Patrol podejmuje pogoń. W patrolu ma dzisiaj służbę pies Cezar. Ten ma nosa. Zbieg został schwytany i rozpoznany, jest nim podchorąży Wnuk, przodownik nauki, który tym razem musiał pozorować przestępcę. Na sali wykładowej poznajemy bohaterów naszej przygody: Białas i Salomoniak byli w patrolu, podchorąży Wnuk był zbiegiem. Wszyscy trzej są przodownikami nauki i służby. W oficerskiej Szkole WOP-u odbyła się ostatnio uroczysta promocja absolwentów. Na promocję przybył minister Radkiewicz, dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prymus szkoły, podporucznik Prokurat otrzymuje cenny aparat fotograficzny. Matka podporucznika Prokurata, robotnica rolna, doczekała radosnego dnia. Doczekała syna, przodującego oficera w zaszczytnej służbie WOP-u.

hide tab