Uczmy się języka rosyjskiego

Uczmy się języka rosyjskiego
Loading the player ...
Full title: Uczmy się języka rosyjskiego. Lekcja języka rosyjskiego
Release Date: 1951-10-17
Duration: 01:25
Subject Categories: nauka i oświata
Tags: język
overview
About the film

Uczestnicy kursu podczas zajęć. Uczestnicy kursu czytają po rosyjsku.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 4
Event: nauka języka rosyjskiego w Warszawie
Time: 1951
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Austria
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:04Napis: „Uczmy się języka rosyjskiego”, w tle uczestnicy kursu w sali wykładowej.
00:00:10:16Uczestnicy kursu zapisują w zeszytach tekst z tablicy.
00:00:27:17Kursant przy tablicy czyta tekst po rosyjsku.
00:00:49:03Kursanci czytają po rosyjsku.
hide tab
reader text

Robotnicy warszawskiej fabryki lamp oświetleniowych na Grochowie z zapałem uczą się języka rosyjskiego. Po zakończeniu kursu każdy z nich będzie mógł czytać książki rosyjskie, a przede wszystkim radzieckie wydawnictwa techniczne. Z okazji rozpoczęcia miesiąca pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej uruchomiono na terenie całego kraju kilka tysięcy takich kursów. Wszystkie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród robotników i inteligencji pracującej. Z pisaniem idzie doskonale, w wymową czasami trochę gorzej. Znajomość języka rosyjskiego pozwala zapoznać się z osiągnięciami Związku Radzieckiego. Uczmy się języka Lenina i Majakowskiego, języka naszych przyjaciół. Język rosyjski pozwoli nam lepiej poznać kulturę i osiągnięcia wielkiego kraju socjalizmu.

hide tab