I Polski Kongres Pokoju

I Polski Kongres Pokoju
Loading the player ...
Full title: I Polski Kongres Pokoju
Release Date: 1950-09-06
Duration: 01:33
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Politechnika Warszawska. Delegacje wchodzące na kongres. Przemówienie Jana Dembowskiego. Oklaski.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 1
Person: Jan Dembowski (przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju)
Object: Politechnika Warszawska
Event: obrady I Polskiego Kongresu Obrońców Pokoju
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Welt im Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 37/50”.
00:00:20:00Napis: „1.POLSKI KONGRES POKOJU”, w tle budynek Politechniki Warszawskiej.
00:00:29:01Delegacje wchodzące gmachu do Politechniki Warszawskiej.
00:00:56:21Przemawia Jan Dembowski, przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju.
00:01:05:01Oklaski zebranych.
00:01:28:19Sala obrad oraz prezydium kongresu.
hide tab
reader text

W 11. rocznicę najazdu hitlerowskiego na Polskę rozpoczął swe obrady I Polski Kongres Pokoju. Tysiąc trzystu delegatów przybyłych z całej Polski reprezentowało wszystkie warstwy społeczne, wszystkie zawody, wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych czy religijnych. Na kongres przybyły również delegacje zagraniczne, między innymi delegacja radziecka i delegacja bohaterskiego narodu koreańskiego.
Obrady zagaił przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju prof. Jan Dembowski.
„Kongres wykazał siłę i rosnącą prężność polskiego ruchu pokoju. Wykazał, że cały naród polski nie tylko pokoju pragnie, ale umie i będzie o ten pokój walczyć”.
Obszerny reportaż z obrad kongresu przyniesie specjalne wydanie Polskiej Kroniki Filmowej.

hide tab
comment

Ruch Obrońców Pokoju, powołany z inicjatywy Moskwy, powstał w roku 1948. Początkowo skupiał robotników, ale z czasem zaczął być licznie zasilany przez inteligencję, w tym naukowców i artystów, których uczestnictwo w ruchu często podkreślała w swoich relacjach PKF. Organizowane kongresy pokoju miały wyrazić masowe poparcie dla przyjętej przez komunistów polityki międzynarodowej, stąd przy planowaniu obrad w Komitecie Centralnym PZPR określano precyzyjnie liczbę zapraszanych przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych: księży, literatów czy chłopów. Wykorzystywanie hasła walki o pokój było dobrym posunięciem taktycznym, gdyż środowiskom dystansującym się od nowej władzy, np. Kościołowi, niezręcznie było odmówić udziału w podobnych, reżyserowanych imprezach. (MKC)

hide tab