Ani jednej trójki

Ani jednej trójki
Loading the player ...
Full title: Ani jednej trójki
Release Date: 1952-05-28
Duration: 01:30
overview
About the film

Młodzież w szkole ogłasza w gazetce ściennej i przez radiowęzeł zobowiązania zlotowe. Młodzież podczas lekcji i doświadczeń w pracowni chemicznej.

Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Olgierd Samucewicz
Subject Number: 5
Person: Ewa Legica (uczennica), Maria Wawro (uczennica), Danuta Wojtal (uczennica), Sylwia Lichota (uczennica), Paulina Hanower (uczennica), Alina Zwęglińska (uczennica), Stefan Zambrowski (uczeń), Jerzy Płaski (uczeń)
Object: Szkoła TPD nr 2 w Warszawie
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: „Na Zlot! Ani jednej trójki”. Młodzież podczas przerwy w szkole. Na ścianie widoczny napis: „MŁODZIEŻ Z DOBRYMI WYNIKAMI W EGZAMINACH NAPRZÓD NA ZLOT MŁODYCH PRZODOWNIKÓW!”.
00:00:05:12Młodzież w szkole przypina kartkę na ściennej gazetce „Błyskawica”.
00:00:12:04Zbliżenie na przypiętą kartkę z napisem: „Zobowiązania zlotowe: 1. Pracować w ciszy i skupieniu. 2. Pomóc słabszym w zdobyciu promocji. 3. Budynek szkolny i sprzęty otoczyć opieką”.
00:00:15:06Rozmawiające ze sobą dziewczęta.
00:00:18:19Radiowęzeł szkolny. Głośnik.
00:00:20:05Sylwia Lichota, Ewa Legica i Jerzy Płaski mówią do mikrofonu.
00:00:23:06Młodzież w szkolnych ławkach podczas lekcji.
00:00:35:12Stefan Zambrowski w ławce podczas zajęć.
00:00:37:13Alina Zwęglińska w ławce podczas zajęć.
00:00:40:20Danuta Wojtal pomaga kolegom w nauce.
00:00:41:02Korepetycje z matematyki.
00:00:58:07Zweglińska stojąca z harcerzami przy akwarium.
00:01:06:19Grupa uczniów i nauczyciel podczas lekcji chemii.
00:01:11:23Paulina Hanower i Maria Wawro przeprowadzają eksperyment chemiczny. Zygmunt Rutkowski notuje na tablicy.
00:01:19:11Zetempowcy przygotowują dekoracje do powieszenia na ścianie. Panorama na napis: „WSZYSTKO DLA ZLOTU WSZYSTKO DLA SZCZĘŚCIA SOCJALISTYCZNEJ OJCZYZNY”.
hide tab
reader text

Szkoła TPD nr 2 w Warszawie z zapałem przygotowuje się do zlotu młodych przodowników ‒ budowniczych Polski ludowej. Zobowiązania przedzlotowe zostały opublikowane w gazetce ściennej. Uwaga, tu radiowęzeł szkoły TPD nr 2. Komunikat o przebiegu współzawodnictwa. Przoduje klasa VIII a, która osiągnęła najlepszy stosunek ocen dobrych i celujących. Dyscyplina pracy wzorowa. Uczniowie klasy VIII a podjęli szereg zobowiązań indywidualnych. Matematyka jest specjalnością Danusi Wojtal. Po wykładach Danusia pomaga słabszym kolegom. „Ani jednej trójki!” ‒ tak brzmi hasło klasy VIII a. Alina Zwęglińska opiekuje się akwarium i pomaga kolegom w naukach przyrodniczych. Kółko chemików przeprowadza studia i doświadczenia w zakresie szerszym, niż tego wymaga program szkolny. Pozdrawiamy młodzież szkolną, która wytężoną pracą walczy o prawo i zaszczyt uczestniczenia w Zlocie.

hide tab