ZSRR. Groznyj – miasto nafty

ZSRR. Groznyj – miasto nafty
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Groznyj – miasto nafty
Release Date: 1950-08-29
Duration: 01:20
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Wieże wiertnicze. Robotnicy podczas pracy. Maszyny wiertnicze.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 10
Event: nowe metody wydobycia ropy naftowej
Time: 1950
Place: Grozny
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:20Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:06:12Napis: „Z.S.R.R.”, w tle miasto Grozny.
00:00:10:03Ruch uliczny w Groznym.
00:00:14:00Wieże wiertnicze.
00:00:23:03Ciągniki na gąsienicach holujące wieżą wiertniczą.
00:00:42:21Robotnicy rozmawiają na terenie szybów wiertniczych.
00:00:52:00Majster pokazuje na szkicu system wierceń.
00:01:04:06Robotnicy podczas wierceń.
00:01:13:04Pociąg towarowy jadący z cysternami.
hide tab
reader text

Miasto Grozny, jeden z wielkich ośrodków przemysłu naftowego ZSRR. Przemysł naftowy w kraju socjalizmu przoduje na świecie w mechanizacji i unowocześnianiu metod pracy. Coraz szerzej stosuje się, zamiast prymitywnych drewnianych wież wiertniczych, lekkie przenośne konstrukcje metalowe. Dawniej budowa wieży trwała około 40 dni. Dzisiaj po czterech dniach można rozpocząć pracę w nowym miejscu.
Majster Makarow, poseł do Rady Najwyższej RSFRR, omawia z przodującym brygadzistą system wierceń zastosowany dla eksploatacji pionowych złóż naftowych. Robotnik radziecki jest nowatorem i świadomym współtwórcą nowych metod technicznych. Każdy sukces kraju zwycięskiego socjalizmu jest naszym sukcesem, jest pomnażaniem sił obozu pokoju.

hide tab