Czyn melioracyjny

Czyn melioracyjny
Loading the player ...
Full title: Czyn melioracyjny
Release Date: 1950-06-21
Duration: 01:03
overview
About the film

Ludzie pracujący przy brzegu rzeki. Ludzie i maszyny pracujące przy melioracji rzeki Obry.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Zbigniew Sokalik
Subject Number: 4
Object: rzeka Obra
Event: melioracja rzeki Obry w czynie społecznym
Time: 1950
Place: Wolsztyn
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:18Napis: „Czyn melioracyjny”, w tle ludzie pracujący przy regulacji rzeki.
00:00:07:15Ludzie pracujący nad brzegiem rzeki.
00:00:11:09Maszyna do bagrowania podczas pracy.
00:00:30:06Wywożenie ziemi wagonikami.
00:00:34:00Mężczyźni i kobiety przy pracach ziemnych.
00:00:46:18Spychacz równa ziemię.
00:00:56:19Rzeka Obra.
hide tab
reader text

Z całego kraju nadchodzą wiadomości o dalszych sukcesach chłopskiego czynu melioracyjnego. Wartość dotychczas wykonanych prac wynosi blisko półtora miliarda złotych. Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego w województwie poznańskim regulują miejscową rzekę Obrę. Z pomocą maszyn do bagrowania oczyszcza się błotniste i zarosłe trzciną koryto.
Czyn melioracyjny powiatu wolsztyńskiego umożliwi odwodnienie 30 tysięcy hektarów łąk. W pracy bierze masowy udział młodzież ZMP. Pogłębiona i rozszerzona Obra przybiera wygląd prawdziwej rzeki.

hide tab