Dom Słowa Polskiego

Dom Słowa Polskiego
Loading the player ...
Full title: Dom Słowa Polskiego. Otwarcie Domu Słowa Polskiego
Release Date: 1950-07-25
Duration: 02:25
Subject Categories: media
overview
About the film

Prezydent Bierut i premier Cyrankiewicz na uroczystości otwarcia drukarni Domu Słowa Polskiego. Przemówienie Cyrankiewicza. Goście zwiedzają drukarnię.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Lucjan Wolanowski
Director of Photography: Władysław Forbert, Wiktor Janik
Subject Number: 5-7
Person: Józef Cyrankiewicz (premier RP), Bolesław Bierut (prezydent RP)
Object: Dom Słowa Polskiego
Event: otwarcie drukarni Domu Słowa Polskiego
Time: 1950
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:11Napis: "Dom Słowa Polskiego", w tle ludzie zgromadzeni na placu przed Domem Słowa Polskiego.
00:00:14:09Wśród szpaleru zgromadzonych ludzi idzie prezydent Bierut z członkami rządu.
00:00:19:14Kobieta wręcza kwiaty prezydentowi.
00:00:39:00Klaszczący Bierut i goście zebrani wokół prezydenta.
00:00:44:16Przemawia Józef Cyrankiewicz.
00:00:51:00Tłum ludzi słuchający przemówienia.
00:01:15:02Klaszczące tłumy.
00:01:18:06Prezydent Bierut przecina wstęgę.
00:01:26:02Prezydent i goście zwiedzają drukarnię.
00:01:50:12Prezydent uruchamia maszynę rotacyjną.
00:01:59:21Prezydent wyjmuje wydrukowaną gazetę.
00:02:13:12Bierut i Cyrankiewicz oglądają maszynę drukującą gazety.
00:02:27:16Bierut żegna się z dyrektorem.
hide tab
reader text

Załoga Domu Sowa Polskiego w Warszawie wypełniła zobowiązania lipcowe. W dniu Święta Odrodzenia drukarnia, a w niej największa w Polsce maszyna rotacyjna, są gotowe do pracy. Na uroczystość przybył prezydent Bierut. Przemawiając do zebranych, premier Cyrankiewicz powiedział: „Warszawie przybywa wspaniały obiekt przemysłowy, jeden z największych w Europie. Powstaje nowa twierdza, z której jak pociski wyrzucane będą miliony książek i wydawnictw gruntujących wiedzę o życiu i bombardujących okopy ciemnoty i zacofania. Z tych maszyn wychodzić będzie codziennie organ Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która prowadzi cały naród do coraz to nowych wspaniałych zwycięstw”. W tej hali pracuje już 48 najnowocześniejszych radzieckich linotypów. Prezydent Bierut uruchomił maszynę rotacyjną. Drukuje ona 600 tysięcy czterostronicowych gazet na godzinę. Prezydent, który sam kiedyś pracował w drukarni, okiem fachowca śledzi pracę nowej rotacji. Maszynę tę wyprodukowaną w zakładach „Plamach” w Niemieckiej Republice Demokratycznej zmontowali w rekordowym czasie niemieccy konstruktorzy dla uczczenia święta narodu polskiego. Idzie w świat drukowane słowo, walczyć będzie o pokój i postęp.

hide tab