W ośrodku selekcji zbóż

W ośrodku selekcji zbóż
Loading the player ...
Full title: W ośrodku selekcji zbóż. Siew wiosenny w PGR Zespół Syców. Siew we wsi produkcyjnej im. Świerczewskiego
Release Date: 1950-04-04
Duration: 02:56
Subject Categories: gospodarka
Tags: rolnictwo
overview
About the film

Praca w ośrodku. Pracownicy PGR wyjeżdżają na pola. Prace polowe. Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. gen. Karola Świerczewskiego w Siedlnicy. Spółdzielcy ruszają w pole. Mierzenie obsianego obszaru, zapisywanie wyników pracy. Wpisywanie dniówki do książeczek obrachunkowych członków spółdzielni. Rolnik Ignacy Skupień.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 5-7
Person: Ignacy Skupień (pracownik spółdzielni im. gen. Karola Świerczewskiego)
Object: Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. gen. Karola Świerczewskiego w Siedlnicy
Event: pracownicy spółdzieni sieją zboże
Time: 1950
Place: Syców, Siedlnica, Strzelce
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:00Napis: „W ośrodku selekcji zbóż”, w tle pracownicy przy stołach selekcyjnych.
00:00:09:03Miseczki z selekcjonowanym zbożem.
00:00:12:06Kobieta przy skrzynkach z kiełkującym zbożem.
00:00:20:18Mężczyzna pracujący przy urządzeniu selekcyjnym.
00:00:40:07Zboże wsypywane do worków.
00:00:45:10Zboże w workach.
00:00:58:06Wioska. Konie ciągnące siewniki.
00:01:21:00Praca rolników w polu.
00:01:30:04Siewniki podczas pracy.
00:01:42:03Tablica z napisem: „Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. gen. Karola Świerczewskiego w Siedlnicy”.
00:01:48:10Mężczyźni przechodzą przez dziedziniec spółdzielni.
00:01:57:06Zasiew zbóż na polach spółdzielni.
00:02:19:04Mężczyzna mierzący obsiany obszar.
00:02:28:20Grupowy zapisuje wymiary zasianego obszaru.
00:02:37:01Urzędnik bierze książeczkę obrachunkową od Ignacego Skupienia.
00:02:46:10Urzędnik zapisuje cyfry w książeczce obrachunkowej.
hide tab
reader text

W Strzelcach koło Kutna znajduje się największa w Polsce stacja hodowlana Państwowych Gospodarstw Rolnych. Tu przeprowadza się badania nad kiełkowaniem i rozwojem zbóż w różnych warunkach gleby i wilgotności. Dla niektórych rodzajów zbóż stworzono szczególnie ciężkie warunki, aby zbadać ich wytrzymałość.
Sprawdzone, wyselekcjonowane ziarno sypie się do worków. Dzięki pomocy państwa wieś otrzymała znaczną ilość kwalifikowanego ziarna siewnego.
Jesteśmy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Sycowie. Prace są tu w pełnym toku. Państwowe Gospodarstwa Rolne mają w tym roku poważne zadanie. Muszą obsiać o 27% ziemi więcej niż ubiegłej wiosny. Odpowiadając na apel cementowni „Grodziec”, robotnicy pegeerów postanowili dla uczczenia 1 Maja jeszcze bardziej skrócić terminy prac wiosennych. Podobne zobowiązania podjęli również członkowie spółdzielni produkcyjnych. W spółdzielni im. gen. Świerczewskiego w województwie poznańskim cały tabor wyruszył w pole.
Do wzrostu wydajności pracy w spółdzielniach produkcyjnych przyczyniło się wprowadzenie norm dniówek obrachunkowych. Po skończonej pracy grupowy odmierza zasiany obszar i zapisuje ilość pracy wykonanej przez każdego z jego grupy. Co wieczór w biurze zarządu wpisuje się dniówki do książeczek obrachunkowych członków spółdzielni. Ignacy Skupień zarobił dziś dwie dniówki obrachunkowe.

hide tab