Trójka gromadzka

Trójka gromadzka
Loading the player ...
Full title: Trójka gromadzka - chłopi dostarczają dodatkową ilość zboża
Date of Production: 1950
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

"Zdjęć dokonano we wsi Borek Strzeliński, która przoduje w pow. Strzelin w dostarczaniu zboża na punkt skupu. Na terenie gromady działa trójka gromadzka, bardzo aktywna, dzięki której gromada stoi na czołowym miejscu w skupie zboża. Ostatni chłopi zadeklarowali dodatkowe ilości zboża już ponad plan miesiąca marca. Trójka gromadzka to chłopi małorolni. We wsi są tylko chłopi średniorolni i małorolni (od 3,5 do 7 ha ziemi).

Opis montażowy tematu:
1. Plan ogólny wsi Borek Strzeliński.
2. Dom Gminy Borek Strzeliński. Napisy.
3. Trójka gromadzka obraduje nad dodatkowymi ilościami zboża jakie zadeklarowało jedenastu gospodarzy. Og. pl.
4. Członkowie trójki – panorama od lewej, obywatel Tkaczyński Jan – małorolny (3,5 ha), ob. Kapłon Fabian – małorolny (4 ha) w kapeluszu w plenerze, wysoki, ob. Bagiński Franciszek – średniorolny (7 ha), w kurtce skórzanej w plenerze.
5. Naradzają się i wpisują dodatkowe cyfry do planu skupu zboża
6. Zbliżenie planu skupu – ręka wpisuje dodatkowe ilości zboża.
7. Trójka udaje się na teren wsi – do gospodarzy.
8. W plenerze trójka idzie przez wieś.
9. Wchodzą do gospodarstwa ob. Szadkowskiego Jana średniorolnego (7 ha).
10. Ob. Szadkowski Jan właśnie na podwórzu zaprzęga konia – ogólny plan.
11. Zbliżenia Szadkowskiego Jana
12. Przychodzi do niego trójka gromadzka – wita się.
13. Średniak Szadkowski Jan w rozmowie z trójką – pokazuje kwity na zdane już zboże. Deklaruje dodatkowo 3 m pszenicy. Zbliżenia członków trójki i Szadkowskiego (z wąsami w czapce, stary).
14. Trójka odchodzi.
15. W gospodarce obywatela Jadłowskiego Leona - średniorolny (7 ha). Jadłowski jest zajęty przy sieczkarni. Zbliżenie Jadłowskiego.
16. Przychodzi do niego trójka. Witają się. Rozmowa na temat dodatkowego deklarowania zboża.
17. Jadłowski zobowiązuje się dać 5,5 m pszenicy dodatkowo.
18. Trójka żegna się odchodzi.
19. Pierwszy z filmowanych chłopów, obywatel Szadkowski ładuje na wóz zadeklarowane zboże – wyjeżdża do skupu.
20. Przez wieś jadą furmanki ze zbożem do skupu – ogólny plan.
21. Przed skupem furmanki, chłopi zdają dodatkowe ilości zboża.
22. Fragmenty podczas zdawania przez obywatela Jadłowskiego zadeklarowanej pszenicy.
23. Worki waży się i odwozi na magazyn.
24. Chłopi zdawali przeważnie pszenicę II gatunku.
25. Plan wysypywania pszenicy na magazynie – tabliczka z napisem – pszenica sypie się".

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych.

Director of Photography: Jerzy Pyrkosz
Assistant Camera: J. Przybylski
Person: Jan Tkaczyński (chłop małorolny, członek trójki gromadzkiej), Jan Szadkowski (chłop średniorolny), Franciszek Bagiński (chłop średniorolny, członek trójki gromadzkiej), Leon Jadłowski (chłop średniorolny)
Object: magazyn zboża we wsi Borek Strzeliński
Event: dostarczanie dodatkowej ilości zboża
Time: 16.03.1950
Place: Borek Strzeliński
Rights: WFDIF
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:19Plan ogólny wsi Borek Strzeliński.
00:00:15:12Dom Gminy Borek Strzeliński. Tablice z napisami: (1.) "Gminna Rada Narodowa w Borku Strzelińskim", (2.) "Urząd Stanu Cywilnego w Borku Strzelińskim", (3.) "Zarząd Gminy Borek Strzeliński".
00:00:21:18Spotkanie trójki gromadzkiej.
00:01:01:10Zbliżenie ręki wpisującej dodatkowe ilości zboża do planu skupu.
00:01:16:02Trójka idzie przez wieś.
00:01:28:18Gospodarstwo. Rolnik prowadzi konia.
00:01:43:13Trójka gromadzka wchodzi na teren gospodarstwa i podchodzi do rolnika.
00:01:58:19Rolnik pokazuje kwity na zdane już zboże. Deklaruje dodatkowo 3 m pszenicy.
00:02:09:21Wkładanie na wóz worków ze zbożem.
00:02:21:09Rolnik wyjeżdża z gospodarstwa wozem konnym z załadowanym zbożem.
00:02:32:02Rolnicy jadą wozami konnymi przez wieś.
00:02:44:00Punkt skupu zboża, do którego przyjeżdżają rolnicy.
00:02:57:09Rolnicy wyładowują zboże.
00:03:04:18Ważenie zboża.
00:03:11:08Trójka gromadzka przychodzi do kolejnego rolnika. Witają się i rozmawiają z rolnikiem, który pracuje w sieczkarni.
00:03:31:06Trójka wpisuje zadeklarowane zboże do planu, żegna się i odchodzi.
00:03:35:12Ładowanie worków do magazynu skupu.
00:03:37:12Wysypywanie zboża z worków. Tabliczka z napisem: "Pszenica II st. cena 3200 czysta".
00:03:43:12Trójka gromadzka rozmawia z rolnikiem.
00:04:01:04Trójka żegna się z rolnikiem i odchodzi.
00:04:05:19Praca rolnika przy sieczkarni.
hide tab