25000. legitymacja PPR

25000. legitymacja PPR
Loading the player ...
Full title: 25.000 legitymacja PPR w Warszawie
Release Date: 1946-11-04
Duration: 00:31
overview
About the film

25.000 legitymacja PPR w Warszawie.

Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 2
Person: Władysław Gomułka (I sekretarz PPR), Jerzy Albrecht (I sekretarz Komitetu Warszawskiego)
Event: 25.000 legitymacja PPR w Warszawie
Time: 1946-11
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "25-TYSIĘCZNA LEGITYMACJA P.P.R. W WARSZAWIE".
00:00:05:14Sala Romy - prezydium.
00:00:07:21Gomułka wręcza legitymację Maksymilianowi Kozłowskiemu.
00:00:12:23Uścisk dłoni.
00:00:14:03Publiczność.
00:00:16:00Przemówienie Jerzego Albrechta.
00:00:18:18Publiczność bije brawo.
00:00:23:08Gomułka otrzymuje upominki.
hide tab
reader text

Warszawska organizacja Polskiej Partii Robotniczej święciła w sali "Romy" uroczystość dwudziestopięciotysięcznej legitymacji partyjnej Maksymilianowi Kozłowskiemu.
Do zebranych przemówił sekretarz generalny PPR, Gomułka Wiesław otrzymał liczne upominki z rąk przedstawicieli kół fabrycznych.

hide tab
comment

Sfałszowanie Referendum umocniło komunistów w przejmowaniu władzy. Umacnianie się partyjnych struktur następowało lawinowo. Faktyczna kontrola najważniejszych urzędów i instytucji w państwie oraz oparcie w strukturach radzieckich oznaczało sprawowanie realnej władzy. Przyciągało to wielu, którzy liczyli na awans społeczny. Oprócz tego PPR prowadziła też szeroko zakrojoną agitację i ideologiczne szkolenia. W 1949 roku, tuz przed Kongresem Zjednoczeniowym, w szeregach PPR będzie już milion osób. W partii zajdą też istotne przemiany: obdarowywany właśnie upominkami Władysław Gomułka za dwa lata popadnie w niełaskę - za sprzeciw wobec kolektywizacji i poparcie dla komunistów jugosłowiańskich zostanie oskarżony o „odchylenia narodowo-socjalistyczne” i odsunięty na boczny tor. Władze w PPR przejmie wtedy Bolesław Bierut. (MKC)

hide tab