ZSRR. Donieckie Zagłębie Węglowe

ZSRR. Donieckie Zagłębie Węglowe
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Donieckie Zagłębie Węglowe
Release Date: 1949-10-20
overview
About the film

Donieckie Zagłębie Węglowe, plany ogólne. Wydobywanie węgla. Kombajn węglowy w kopalni nr 9. Górnicy wyjeżdżają na powierzchnię. Kąpiel w łaźni, naświetlanie górników lampami kwarcowymi.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Subject Number: 8
Object: Donieckie Zagłębie Węglowe
Time: 1949
Place: ZSRR
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Z.S.R.R.". Panorama Donieckiego Zagłębia Węglowego.
00:00:13:18Wydobywanie węgla.
00:00:23:00Górnicy. Kombajn węglowy podczas pracy.
00:00:43:03Podziemna kolejka.
00:00:52:20Górnicy wracają na powierzchnie.
00:01:01:12Górnicy pod prysznicem.
00:01:07:10Naświetlanie górników lampami kwarcowymi.
hide tab
reader text

Donbas, wielki ośrodek radzieckiego przemysłu węglowego, zniszczony przez hitlerowców, odbudowany ofiarnym trudem robotników i górników Ukrainy radzieckiej. Znów ruszyły kopalnie zaopatrzone w najbardziej nowoczesny sprzęt górniczy. Wysoki stopień mechanizacji osiągnęła kopalnia numer 9. Goście z innych kopalń, przodownicy pracy, oglądają nowe mechanizmy kombajnów węglowych. Praca zakończona. Górnicy pracują pod ziemią, bez słońca. Ten niedobór wyrówna naświetlanie lampami kwarcowymi na tak zwanej linii słońca. Oto jeszcze jeden przejaw głębokiej troski państwa radzieckiego o człowieka.

hide tab