Czechosłowacja. Pielgrzymka na Świętą Górę

Czechosłowacja. Pielgrzymka na Świętą Górę
Loading the player ...
Full title: Czechosłowacja. Pielgrzymka na Świętą Górę
Release Date: 1949-10-20
overview
About the film

Kościół Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu, różne plany. Wiec przed kościołem, tłumy ludzi. Przemówienie Josefa Plojhara. Oklaski. Przemówienie Jorge Amado. Wypuszczenie gołębi.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Subject Number: 7
Person: Jorge Amado (brazylijski pisarz), Josef Plojhar (minister zdrowia Czechosłowacji)
Time: 1949
Place: Czechosłowacja
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "CZECHOSŁOWACJA". Kościół Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu.
00:00:07:20Ludzie wychodzący z kościoła.
00:00:11:06Tłumy wiernych.
00:00:14:15Baba wiejska.
00:00:32:21Minister zdrowia Czechosłowacji ks. Josef Plojhar.
00:00:46:15Jorge Amado.
00:00:53:18Wypuszczenie gołębi przed kościołem.
hide tab
reader text

Tłumy wiernych wzięły udział w dorocznej pielgrzymce na Świętą Górę w Ołomuńcu. W starej katedrze odprawiano modły na intencję pokoju. Minister zdrowia ksiądz Plojhar wezwał duchowieństwo i lud czechosłowacki do czynnej walki o pokój i do współpracy z demokratycznym rządem ludowym. Do zebranych przemówił również brazylijski pisarz postępowy Jorge Amado, członek Światowego Komitetu Obrońców Pokoju. Cały naród czechosłowacki, partyjni i bezpartyjni, wierzący i niewierzący, jednoczą się we wspólnym froncie walki o postęp, demokrację i pokój.

hide tab