Stronnictwo Demokratyczne

Stronnictwo Demokratyczne
Loading the player ...
Full title: Kongres Stronnictwa Demokratycznego
Release Date: 1949-10-12
overview
About the film

Politechnika Warszawska, plany ogólne. Napis: Stronnictwo Demokratyczne w walce o trwały pokój. Portret Bolesława Bieruta. Napis: Towarzyszymy masom pracującym na drodze do socjalizmu. Aula Politechniki Warszawskiej. Godło Stronnictwa Demokratycznego Wacław Barcikowski czyta pismo Bolesława Bieruta do Kongresu. Goście zagraniczni (Partia Postępowa Wallace'a z USA, czescy socjaliści, Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy z Węgier). Gromkie brawa. Przemówienia: Józefa Cyrankiewicza, Jerzego Albrechta i Leona Chajna.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 4
Person: Wacław Barcikowski (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego), Jerzy Albrecht (polski działacz komunistyczny, ekonomista), Leon Chajn (sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego), Józef Cyrankiewicz (premier RP), Antoni Korzycki (wicepremier w rządzie Józefa Cyrankiewicza)
Event: Kongres Stronnictwa Demokratycznego
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Kongres Stronnictwa Demokratycznego".
00:00:06:04Aula Politechniki Warszawskiej.
00:00:10:00Plakat: "STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE W WALCE O TRWAŁY POKÓJ".
00:00:13:02Portret Bolesława Bieruta.
00:00:18:02Wacław Barcikowski.
00:00:27:12Zagraniczni goście.
00:00:45:01Brawa.
00:00:53:09Józef Cyrankiewicz.
00:01:06:12Jerzy Albrecht.
00:01:13:22Leon Chajn.
hide tab
reader text

W auli Politechniki Warszawskiej obradował II Kongres Stronnictwa Demokratycznego pod hasłem: "Towarzyszymy masom pracującym na drodze do socjalizmu". Wicemarszałek sejmu Wacław Barcikowski odczytał pismo prezydenta Bolesława Bieruta do kongresu. W loży gości zagranicznych zasiedli przedstawiciele amerykańskiej Partii Postępowej Wallace'a, czeskich socjalistów i węgierskiej Partii Drobnych Posiadaczy. Powitany serdecznymi oklaskami premier Cyrankiewicz zabrał głos w imieniu rządu. Poseł Jerzy Albrecht powitał kongres w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sekretarz Generalny Stronnictwa Leon Chajn wygłosił referat ideologiczny. Przewodnią myślą uchwał kongresowych była walka o pokój oraz hasło zacieśnienia współpracy z ruchem robotniczym.

hide tab