ZSRR. Stepy i pustynie w pola uprawne

ZSRR. Stepy i pustynie w pola uprawne
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Stepy i pustynie w pola uprawne
Release Date: 1949-10-06
Subject Categories: świat, nauka, gospodarka, przyroda
overview
About the film

Pola uprawne poprzecinane pasami drzew z lotu ptaka. Naukowcy z Instytutu im. W.W. Dokuczajewa sprawdzają przyrządy badające powietrze i glebę. Kombajn, żniwa.

Supervisor: Olga Borzechowa
Subject Number: 11
Object: Państwowy Ukraiński Uniwersytet Rolniczy im. W.W. Dokuczajewa w Charkowie
Time: 1949
Place: ZSRR
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Z.S.R.R." Pola i lasy z lotu ptaka.
00:00:14:22Pole słoneczników.
00:00:24:09Instalacja meteorologiczna na polu. Młodzi naukowcy podczas pracy.
00:00:42:15Falujące na wietrze zborze.
00:00:46:06Kombajn podczas żniw.
hide tab
reader text

Nauka radziecka wypowiedziała walkę pustyniom i stepom. Gigantyczny plan rządu przewiduje stworzenie ochronnych pasów leśnych długości pięciu i pół tysiąca kilometrów, które zmienią klimat na terytorium sześciu milionów hektarów. Badaniem wpływu zalesienia na urodzaj zajmuje się instytut imienia Dokuczajewa. Młodzi uczeni sprawdzają instrumenty rejestrujące wilgotność i ciepłotę powietrza, temperaturę gruntu oraz zmiany klimatu. Pod osłoną pasów leśnych wspaniale dojrzewają zboża. Jedynie w warunkach gospodarki socjalistycznej istnieje możliwość realizacji gigantycznego planu zmiany klimatu i uniezależnienia rolnictwa od warunków meteorologicznych.

hide tab