Kongres odbudowy stolicy

Kongres odbudowy stolicy
Loading the player ...
Full title: Kongres odbudowy stolicy
Release Date: 1949-08-04
overview
About the film

Fragment obrad kongresu. Przemówienia.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Lucjan Wolanowski
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 1
Person: Bolesław Bierut (prezydent RP), Józef Cyrankiewicz (premier RP), Aleksander Zawadzki (polski działacz partyjny i państwowy)
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 32/49".
00:00:18:06Napis: "Kongres Odbudowy STOLICY".
00:00:21:15Herb miasta Warszawy.
00:00:24:08Obrady kongresu.
00:00:28:06Aleksander Zawadzki przemawia.
00:00:39:12Bolesław Bierut przemawia.
00:00:42:06Górnicy w strojach galowych.
00:01:10:15Brawa.
00:01:16:02Delegacja radziecka.
00:01:19:20Józef Cyrankiewicz i Bolesław Bierut.
00:01:31:12Alieksiej Surkow przemawia.
hide tab
reader text

Pod hasłem "Cały naród odbudowuje swą stolicę" obradował w Warszawie Ogólnokrajowy Kongres Odbudowy Warszawy. Licznych delegatów przybyłych z całego kraju przywitał przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych, Aleksander Zawadzki. Prezydent Bierut w przemówieniu swoim stwierdził, że sprawa odbudowy naszej stolicy jest chlubnym zadaniem naszego pokolenia, dziełem, które pozostawimy po sobie w spadku. Zebrani owacyjnie powitali przedstawicieli architektów, budowniczych Warszawy. Znany publicysta Zasławski przewodniczył delegacji radzieckiej, która spotkała się z gorącym przyjęciem zebranych. Poeta radziecki Aleksander Surkow wskazując na plany Warszawy powiedział: "Kiedy widzieliśmy Warszawę w roku 45-tym, mogło się wydawać, że trzeba będzie dziesiątków lat, aby to miasto odbudować, ale my - ludzie radzieccy - byliśmy przekonani, że odbudowa pójdzie znacznie szybciej, gdy wezmą ją w swe ręce polski robotnik i chłop.

hide tab