Narada architektów

Narada architektów
Loading the player ...
Full title: Narada architektów z mieszkańcami WSM Mokotów
Date of Production: 1950
Subject Categories: architektura
overview
About the film

"Architekci – projektanci osiedla WSM na Mokotowie urządzili naradę z mieszkańcami osiedla, aby zorientować się w zaletach i wadach nowego budownictwa mieszkaniowego. Po naradzie architekci interesowali się osobiście w mieszkaniach prywatnych nowymi urządzeniami i dyskutowali na ich temat z mieszkańcami. Mieszkańcy zadowoleni są z nowych mieszkań i pomysłowego rozwiązania budowy wnętrz.

1. Ogólny plan narady architektów z mieszkańcami.
2. Prezydium – średni plan – zbliżenia, od lewej: dyrektor SPB inż. Danielewicz, ob. Przybyłka (zamieszkały kol. IIB).
3. Przemawia inż. arch. Malicki Zdzisław.
4. Zbliżenia słuchających: inż. Andrzejewski Ignacy (wąsy) i Kiewel Stanisław (blok VB), Malczewska Zofia (blok IIB), Wojcieszek Karol (kol. X) i Majewski Leon (kol. IXB), Owadowicz Jerzy (wydz. Techn. WSM) i Buchta Ryszard (kol. IIA m. 4).
5. Zabierają głos w dyskusji: Klisowski Władysław (kol. VIA m. 1), Kud Franciszek (blok IVA) – drukarz RSW Prasa, Wróblewski Piotr (blok IB m. 30 - technik projektant), Mambord Stanisław (urzędnik MRN blok ID), Osmólska Stefania (blok IIB m. 48) Lortsch Ariana (blok VIA m. 16), Werner Jan (blok IXA) tow. Trawiński (K.W.P.Z.P.R.).
6. W mieszkaniach prywatnych demonstrowanie szafki w kuchni pod oknem – zbliżenia Gromke Aleksandry w rozmowie z inżynierami Danielewiczem (dyrektor SPB) i Przymanowskim. W pokoju rozmawia z inżynierami ob. Teichfeld.
7. Inżynierowie oglądają gotowe szafy we wnęce w przedpokoju.
8. Budowa przedszkola na osiedlu WSM-Mokotów".

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych.

Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Assistant Camera: Janusz Kuźniarski, N. Szczęsny
Person: Trawiński (członek KW PZPR), Zofia Malczewska (mieszkanka osiedla), Jan Werner (mieaszkaniec osiedla), Ariana Lortsch (mieszkanka osiedla), Stefania Osmólska (urzędnik MRN), Ignacy Andrzejewski (inżynier), Przybyłka (mieszkaniec osiedla), Władysław Klisowski (mieszkaniec osiedla), Jerzy Owadowicz (pracownik Wydziału Technicznego WSM), Zdzisław Malicki (inżynier), Stanisław Kiewel (mieszkaniec osiedla), Danielewicz (dyrektor SPB), Piotr Wróblewski (drukarz RSW Prasa), Karol Wojcieszek (mieszkaniec osiedla), Przymanowski (mieszkaniec osiedla), Ryszard Buchta (mieszkaniec osiedla), Franciszek Kud (mieszkaniec osiedla), Aleksandra Gromke (członek KW PZPR), Leon Majewski (mieszkaniec osiedla), Stanisław Mambord (technik projektant), Teichfeld (mieszkaniec osiedla)
Object: przedszkole, osiedle mieszkaniowe WSM Mokotów, mieszkania prywatne
Event: narada architektów z mieszkańcami WSM Mokotów
Time: 10.10.1950
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:16Ogólny plan sali, na której trwa spotkanie mieszkańców z architektami.
00:00:41:14Mężczyźni i kobiety przemawiają.
00:01:31:01Zbliżenia słuchających.
00:01:41:02Mieszkania prywatne. Demonstrowanie szafki w kuchni pod oknem.
00:02:11:02Ogólny plan sali na której trwa spotkanie.
00:02:21:18Przemawia mężczyzna.
00:02:42:22Prezydium.
00:02:54:13Ogólny plan sali, na której trwa spotkanie.
hide tab