Odsłonięcie I sztandaru Koła Kobiet

Odsłonięcie I sztandaru Koła Kobiet
Loading the player ...
Full title: Odsłonięcie I sztandaru Koła Kobiet PPR w Polsce
Date of Production: 1947
overview
About the film

"W niedzielę w sali Filharmonii odbyło się odsłonięcie sztandaru Koła Kobiet PPR dzielnicy Katowice-Śródmieście. Jest to pierwszy sztandar Koła Kobiet PPR w Polsce. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego i Miejskiego naszej partii, przedstawiciele władz miejskich wraz z przewodniczącym M.R.N. oraz licznie zaproszeni goście.
Oficjalną część uroczystości zagaił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego towarzysz Jędrzejczak. Następnym mówcą był sekretarz Koła Kobiet towarzysz Krokowska. Mówczyni wskazała, że Koło Kobiet PPR-Śródmieście ma za sobą wiele efektywnej pracy wśród kobiet - demokratek. Współpracuje ono bardzo aktywnie ze społecznymi organizacjami kobiecymi, jak np. z Ligą Kobiet. W dalszym ciągu przemawiała towarzysz Juzoniowa z KW PPR oraz towarzysz Zawadzka. W imieniu władz miejskich mówił towarzysz Lach, życząc Kołu Kobiet jak najpomyślniejszego rozwoju.
Po przemówieniach odbył się akt odsłonięcia i wręczenia sztandaru chorążemu. W części nieoficjalnej zespół świetlicowy huty »Pokój« wykonał szereg popisów artystycznych. Całość uroczystości wypadła bardzo dobrze. Kobiety - peperowskie Katowic dały dowód swojej zwartości organizacyjnej i politycznego poziomu".

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych.

Director of Photography: Henryk Makarewicz
Person: Zawadzka (członkini KW PPR), Krokowska (sekretarz Koła Kobiet), Lach (przedstawiciel władz miejskich), Juzoniowa (członkini KW PPR), Jędrzejczak (I sekretarz Komitetu Dzielnicowego)
Object: Filharmonia
Event: odsłonięcie I sztandaru Koła Kobiet PPR w Polsce
Time: 11.1947
Place: Katowice
Rights: WFDIF
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:21Przedstawiciele zjazdu zasiadający na trybunie. Przemawiający z ambony mężczyzna .
00:00:06:07Zebrani słuchacze biją brawo.
00:00:18:07Wręczenie i odsłonięcie sztandaru.
hide tab