Wojewódzka Szkoła Partyjna

Wojewódzka Szkoła Partyjna
Loading the player ...
Full title: PZPR - Wojewódzka Szkoła Partyjna
Date of Production: 1950
overview
About the film

"Z chwilą przeniesienia się do nowego gmachu, urządzonego z wszelkimi wymogami komfortu Wojewódzka Szkoła Partyjna we Wrocławiu przystąpiła do systematycznego szkolenia kadr funkcjonariuszy partyjnych. Niezależnie od pięciomiesięcznych kursów dla etatowych pracowników partyjnych szkoła przeprowadza też kursy trzymiesięczne dla sekretarzy i członków egzekutyw POP, po których słuchacze powracają do swych normalnych zajęć zarobkowych. Jesteśmy na kursie dla sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych. Wykładowca referuje słuchaczom na temat walki klasy robotniczej z faszyzmem od przewrotu majowego w Polsce do klęski wrześniowej. Słuchacze prowadzą dokładne zapiski. Po skończonym wykładzie słuchacze Wilamowska i Wojdyłło zadają pytania, na które wykładowca odpowiada. Po wykładzie odbywa się przygotowanie zagadnień przesłuchanych w grupach piątkami, w czasie którego asystent dyżurny udziela konsultacji i pomaga słuchaczom rozszerzyć omawiane zagadnienia. Najciekawsza praca przebiega na seminariach, na których słuchacze studiują samodzielnie zagadnienia z historii WKP i klasyków marksizmu-leninizmu. Asystentka, prowadząca seminarium interesuje się szczegółowo postępami i systemem pracy poszczególnych słuchaczy i pomaga im w prawidłowym ustawianiu zagadnień. Uczestnikami kursu są przeważnie robotnicy. Na ćwiczeniach widzimy Krawczyka Michała sekretarza POP Urzędu Pocztowego Wrocław i Marię Kraczko sekretarza oddziałowej organizacji partyjnej Fabryki Cukierków w Brzegu, Eugeniusza Patyka kierownika pociągów osobowych i członka egzekutywy POP Lubań – Stacja PKP, Floriana Rękosiewicza kierownika pociągów towarowych i członka egzekutywy part. Jelenia Góra – Stacja PKP oraz Stanisławę Górkiewicz - sekretarza POP Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego nr 2 w Bielawie, która jest przodującą słuchaczką kursu. Słuchacze tworzą samorząd w czasie trwania kursu. Po zajęciach szkolnych stoją do dyspozycji słuchaczy rozrywki w doskonale urządzonej świetlicy, w której słuchacze wraz z dyrektorem szkoły i asystentami grają w szachy i spędzaj wolny czas na rozmowach i lekturze.

Opis montażowy:
1. Gmach szkoły i napisy.
2. Og. pl. wykładu na kursie sekretarzy Podstawowych Org. Partyjnych.
3. Kilka zbliżeń słuchaczów.
4. Wykładowca. Kilka planów.
5. Słuchacz ob. Wilamowska i ob. Wojdyłło ządają pytania w związku z wykładem. Wykładowca odpowiada.
6. Po wykładzie odbywają się samokształcenia w piątkach. Og. plan samokształcenia jednej z piątek.
7. Kilka planów z odbywającej się dyskusji nad poprzednim wykładem. Asystent tłumaczy zagadnienie.
8. Seminarium – og. pl. sali seminaryjnej – słuchacze studiują samodzielnie pod okiem asystenta zagadnienia z historii WKP. Kilka planów z Sali.
9. Zbliżenia słuchaczów: ob. Eugeniusz Patyk kolejarz i jego kolega ob. Rękosiewicz Florian. Zbliżenie kobiety ob. St. Górkiewicz – przodująca słuchaczka kursu.
10. Zajęcia świetlicowe – og. pl. i różne fragmenty przy zajęciach w świetlicy: gry, gazety, gazetki ścienne.
11. Temat kończą plany przy gazetce ściennej – widoczny napis: »Proletariusze wszystkich krajów łączcie się«".

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych.

Director of Photography: Jerzy Pyrkosz
Assistant Camera: J. Przybylski
Person: Wilamowska (słuchaczka), Wojdyłło (słuchacz), Stanisława Górkiewicz (przodująca słuchaczka kursu), Eugeniusz Patyk (słuchacz, kolejarz), Florian Rękosiewicz (słuchacz, kierownik pociągów towarowych), Michał Krawczyk (sekretarz POP Urzędu Pocztowego we Wrocławiu)
Object: gmach KW PZPR we Wrocławiu
Event: wykłady w Szkole Partyjnej
Time: 30-31.05.1950
Place: Wrocław
Rights: WFDIF
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:00Gmach Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu.
00:00:09:07Zbliżenie na tablicę z napisem: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Szkoła Wojewódzka we Wrocławiu".
00:00:11:20Tabliczka na drzwiach: "Sala Seminaryjna nr 1".
00:00:14:22Drzwi otwierają się do sali seminaryjnej. Na ścianach portrety wodzów. Między słuchaczami asystentka objaśniająca zagadnienia historii WKP. Zbliżenia uczniów Eugeniusza Patyka oraz Floriana Rękosiewicza. Pilnie sporządzane notatki. Zeszyt i książki; wśród nich "Zagadnienia Leninizmu" Jóżefa Stalina.
00:01:04:20Kursant zadaje pytania asystentce. Zbliżenie St. Górkiewicz, która bierze do ręki "Historię Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)". Asystentka pisze na tablicy.
00:01:30:19Zbliżenie na książki i broszury partyjne.
00:01:36:21Samokształcenie w piątkach. Asystent podaje pisma partyjne innym kursantom. Na plakacie z wielkim wizerunkiem Stalina napis: "Niech żyje Stalin. Chorąży pokoju. Wódz socjalizmu i postępowej ludzkości".
00:01:46:20Dyskusja nad poprzednim wykładem. Perorujący uczestnik.
00:02:20:16Kursant wypożycza książki.
00:02:49:08Kursanci na wykładzie sekretarzy Podstawowych Organizacji Partyjnych. Zbliżenia słuchaczy. Wykładowca przemawia z ambony. Kilka zbliżeń wykładowcy.
00:03:29:14Wilamowska zadaje pytanie. Zbliżenie kursantki. Wykładowca odpowiada. Wojdyłło zadaje pytanie.
00:03:48:10Ogólny plan świetlicy. Kursanci przy tablicy informacyjnej. Mężczyźni grający w warcaby. Mężczyźni i kobiety pochylający się nad gazetą.
00:04:26:12Kursanci przy gazetce ściennej, nad którą wizerunek Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Powyżej widoczny napis: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”.
hide tab