Niemcy. Żywność dla Niemiec

Niemcy. Żywność dla Niemiec
Loading the player ...
Full title: Niemcy. Żywność dla Niemiec
Release Date: 1947-03-20
Duration: 01:22
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Statki w porcie. Wyładunek towaru ze statku. Wyprowadzanie bydła z wagonów. Paczki. Budowa domków.

Subject Number: 9
Event: pomoc dla Niemiec
Time: 1947
Place: Niemcy
Foreign Exchange: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Welt im Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:15Plansza: „Z CAŁEGO świata”.
00:00:06:16Napis: „NIEMCY”, w tle rozładunek statku stojącego w porcie.
00:00:11:00Załadunek paczek do wagonów.
00:00:12:22Rozładunek worków z towarem.
00:00:17:08Etykieta irlandzkiego Czerwonego Krzyża.
00:00:21:15Wyprowadzanie z wagonów bydła.
00:00:29:20Wyładunek mięsa mrożonego.
00:00:34:03Amerykańska naklejka na wagonie.
00:00:36:18Wyładunek paczek i worków amerykańskich.
00:00:54:16Rozładunek towarów ze Szwajcarii.
00:01:04:09Sprzedaż towarów w sklepie.
00:01:08:12Uśmiechnięta klientka.
00:01:12:20Robotnicy budujący domki.
00:01:17:09Gotowe domki.
hide tab
reader text

W chwili, gdy wielka czwórka zastanawia się, jak zdenazyfikować Niemcy, z całego świata płyną do niemieckich portów transporty żywności. Irlandczycy przysyłają woły dla mieszkańców Berlina. Niemcy chwalą sobie bardzo irlandzkie befsztyki.
Ameryka uszczęśliwia Niemców paczkami UNRRA. Od chwili zakończenia wojny nadeszło do Niemiec ponad milion ton amerykańskiej żywności.
Szwajcarscy przyjaciele Niemiec również nie próżnują. Istnieje plan dostarczania Niemcom 700 tysięcy ton żywności do końca bieżącego roku. Sklepy niemieckie zapełniają się po brzegi. Są tu wyborowe konserwy, owoce i czekolada.
W miastach wyrastają całe kolonie angielskich domków. Niemcy twierdzą, że nie mogą stać się demokratami, dopóki alianci nie przywrócą im pełnego dobrobytu.

hide tab
comment

UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej. Ok 70% świadczeń na rzecz UNRRA pochodziło z USA. Największymi odbiorcami były Chiny, Polska, Włochy, Jugosławia.

hide tab