Ołtarz Wita Stwosza wraca do kraju

Ołtarz Wita Stwosza wraca do kraju
Loading the player ...
Full title: Ołtarz Wita Stwosza wraca do kraju - Krakowa - z Norymbergii
Release Date: 1946-05-31
Duration: 01:46
overview
About the film

Ołtarz Wita Stwosza wraca do do Krakowa. Widok ogólny Norymbergi (ruiny). Znalezienie ołtarza. Transport do Krakowa. Widok poszczególnych rzeźb.

Director of Photography: Jarosław Brzozowski
Subject Number: 5
Person: Karol Estreicher (młodszy) (polski historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, był zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej)
Object: Ołtarz Wita Stwosza
Event: Ołtarz Wita Stwosza wraca do kraju
Time: 1946-05
Place: Kraków
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:08Widok ogólny Norymbergi - ujęcie z perspektywy ptasiej.
00:00:04:19Plac przed kościołem Najświętszej Marii Panny.
00:00:10:15Dom, w którym odnaleziono ołtarz.
00:00:21:14Fragment ołtarza Wita Stwosza.
00:00:28:07Mężczyzna otwiera sejf pancerny.
00:00:35:00Fragment ołtarza gotyckiego, scena z Jezusem zdjętym z Krzyża.
00:00:38:13Fragment sceny zesłania Ducha Świętego (prawa strona ołtarza) - zbliżenie.
00:00:41:12"Zaśnięcie Marii" - fragment.
00:00:47:20Fragment sceny zesłania Ducha Świętego - lewa strona ołtarza.
00:00:49:20Głowa ukrzyżowanego Chrystusa - zbliżenie.
00:00:51:06Zbliżenie rzeźb.
00:00:54:07Dwie kobiety w mundurach wynoszą rzeźbę.
00:00:57:16Pociąg wjeżdża na stację w Krakowie.
00:01:02:10Zbliżenie wagonu z rozpiętymi flagami: amerykańską i polską. Panorama na żołnierzy.
00:01:06:18Delegacja amerykańska serdecznie witana przez przedstawicieli rządu polskiego, miasta i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
00:01:10:12Idzie delegacja.
00:01:12:18Delegacja wchodzi do kościoła Mariackiego. Widoczny gotycki portal-północny.
00:01:20:00Bukiet kwiatów - zbliżenie. Panorama na rzeźbę Marii.
00:01:30:12"Zaśnięcie Marii" - fragment ołtarza.
00:01:41:04Chrystus Zmartwychwstały.
hide tab
reader text

W Norymberdze nieopodal gmachu w którym odbywa się sąd nad winowajcami wojny, specjalny wysłannik rządu polskiego profesor doktór [!] Estreicher dokonał sensacyjnego odkrycia. W piwnicach z jednego na wpół zburzonych domów ukryli Niemcy ołtarz Wita Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie. Dzięki życzliwości amerykańskich władz okupacyjnych formalności rewindykacyjne zostały szybko załatwione i ołtarz specjalnym pociągiem przywieziono do Krakowa. Tym samym pociągiem przyjechała delegacja amerykańska, serdecznie witana przez przedstawicieli rządu polskiego, miasta i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W galerii Muzeum Narodowego w Sukiennicach odbyła się uroczystość przejęcia arcydzieła od władz Stanów Zjednoczonych i przekazania go proboszczowi kościoła Mariackiego. Na razie ustawiono jeden fragment ołtarza; prace nad naprawą i ustawieniem ołtarza w kościele Mariackim potrwają co najmniej pół roku.

hide tab