Zjazd Stronnictwa Ludowego

Zjazd Stronnictwa Ludowego
Loading the player ...
Full title: Zjazd Stronnictwa Ludowego. Przemówienie Bieruta
Release Date: 1946-02-13
overview
About the film

Przejście delegatów przez miasto. Wręczanie kwiatów Bierutowi. Przemówienie Bieruta. Przemówienie posła Janusza. Przemówienie Ozgi-Michalskiego. Oklaski, okrzyki.

Director of Photography: Adolf Forbert, Franciszek Fuchs
Subject Number: 1
Person: Stanisław Janusz (rolnik, polityk), Michał Rola-Żymierski (Marszałek Polski, naczelny dowódca Wojska Polskiego i minister obrony narodowej (1945-1949)), Józef Ozga-Michalski (pisarz, poeta, wieloletni działacz państwowy okresu PRL), Bolesław Bierut (przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944 r., pierwszy prezydent Polski Ludowej)
Object: kino "Roma"
Event: zjazd Stronnictwa Ludowego
Time: 1946-02
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Svensk Film News (SFN), Actualités Françaises
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:12Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 3-4/46".
00:00:19:18Publiczność zgromadzona przed gmachem kina.
00:00:24:08Poczty sztandarowe w sali kina.
00:00:26:09Powitanie delegatów.
00:00:32:02Marszałek Żymierski otrzymuje kwiaty z rąk dziewcząt.
00:00:36:06Delegaci
00:00:40:19Przemówienie Bieruta.
00:02:44:22Publiczność bije brawo.
00:02:51:00Dalszy ciąg przemówienia.
00:02:53:22Publiczność - różne ujęcia.
00:03:01:10Prezydium.
00:03:05:18Poseł Janusz czyta tekst przemówienia. Wypowiedź przerywana oklaskami i okrzykami.
00:05:47:00Mężczyzna bijący brawo.
00:05:54:00Przemówienie Józefa Ozgi-Michalskiego.
00:06:46:14Oklaski. Stół prezydialny i publiczność.
hide tab
reader text

W dniach 13-15 stycznia obradował w Warszawie kongres Stronnictwa Ludowego. Objektyw [!] aparatu filmowego utrwalił niektóre fragmenty tego doniosłego wydarzenia, które dało wyraz nastrojom nurtującym radykalny odłam polskiego ruchu ludowego.
Licznie zebranych delegatów witał imieniem Krajowej Rady Narodowej prezydent Bolesław Bierut:"Przed dwoma tygodniami, gdy obchodziliśmy drugo [!] rocznicem [!] powstania Krajowej Rady Narodowej zadawaliśmy sobie pytanie: Jak wyglądałoby nasze dzisiejsze życie polityczne, państwowe i społeczne, gdyby dwa lata temu nie znaleźli się ludzie, którzy przekreślili i odrzucili stare, sanacyjne zasady polityki polskiej, kierowanej przez emigrantów? (oklaski) Która tak żarliwie przygotowywała się w ciągu sześciu lat do powrotu pod osłono [!] narzuconej narodowi konstytucji faszystowskiej 35 roku. Wystarcza zadać sobie takie pytania, aby ocenić jak wielko [!] jak doniosło [!] sprawo [!] dla mas ludowych w Polsce i przede wszystkim dla wielkich mas chłopskich było powstanie Krajowej Rady Narodowej. Wystarczy porównać sytuację obecną w Polsce i w Europie z sytuacją po I wojnie światowej, aby uprzytomnić sobie dwie różne drogi, po których potoczyła się nasza polityka polska, wówczas, przed 27 laty i dzisiaj, że masy ludowe w olbrzymiej większości, zarówno w mieście jak i na wsi, rozumiały, uznały i poparły program Krajowej Rady Narodowej jako program swego wyzwolenia."
W przemówieniu swoim prezydent podkreślił, że tylko grupa działaczy chłopskich skupiająca się wokół pisma "Wola Ludu" zdobyła się na odwagę zerwania z Londynem. Ta grupa była współorganizatorem KRN, a dziś skupia się w szeregach Stronnictwa Ludowego.
Kongres zagaił prezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa poseł Janusz: "Ogłaszam 5. kongres naszego Stronnictwa za otwarty (oklaski). Są na naszym kongresie przedstawiciele Batalionów Chłopskich (oklaski), związków uczestników walk zbrojnych, związków więźniów politycznych i ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego. Mamy za sobą świetne tradycje walk radykalnego ruchu chłopskiego o prawa chłopa do współgospodarzenia państwem (oklaski). Mamy za sobą piękne karty walki z reakcją, z politykującym klerem, magnaterią i szlachtą (oklaski). Mamy za sobą dodatni wkład w pracach konspiracji o Polskę demokratyczną w Krajowej Radzie Narodowej, Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, w formowaniu Wojska Polskiego, pracach rad narodowych. Mamy za sobą zrealizowanie wielu reform społecznych z reformą rolną na czele. Mamy za sobą wreszcie wkład w budowę jedności narodowej przez wydatny udział w utworzeniu Rządu Jedności Narodowej (oklaski). Kongres musi wyraźnie oświadczyć, iż w naszym radykalnym ruchu chłopskim nie ma miejsca dla słabych, wahających się, tęskniących jeszcze do powrotu dawnych szlacheckich i kapitalistycznych »dobrych« czasów (okrzyki, oklaski). W naszym ruchu nie ma miejsca dla ludzi siedzących na dwóch stołkach (okrzyki i oklaski), dla ludzi, którzy deklamują o jedności a czynią rozłamy, dla ludzi, którzy zamiast roboty dla rozbudowy Stronnictwa chcą nam narzucić jałowe spory i zbyteczne dyskusje (okrzyki)".
Imieniem Batalionów Chłopskich przemawia Ozga-Michalski: "Przyjaciele, pozdrawiając sejm chłopski imieniem tysięcznych rzesz batalionów, chcę stwierdzić, że dzisiejszy kongres jest jedyną uprawnioną polityczną reprezentacją wsi, która może mieć wobec przeszłych i przyszłych pokoleń chłopskich prawo powoływania chłopskiego wojska o nowe reformy społeczne i polityczne, nie mniejsze niż reformy rolne, niż schłopienie armii polskiej, niż upowszechnienie oświaty, niż upaństwowienie przemysłu. Kongres Stronnictwa Ludowego niech będzie natchnieniem dla czynów równie wspaniałych, które Bataliony Chłopskie podeprą znowu zbrojnym ramieniem, dokumentując jednolitość oręża, serca i mózgu (oklaski)".

hide tab
comment

[Objektyw] - pisownia oryginalna.

hide tab